Novinar

Dva moška med intervjujem.

Kaj delavec običajno dela:

  • zbira, obdeluje in objavlja informacije v tiskanih, elektronskih ali televizijskih medijih
  • spremlja druge medije, raziskuje različna tematska področja in aktualno problematiko, udeležuje se tiskovnih konferenc in sej, zborovanj, otvoritev, predstav in tekem
  • sodeluje z urednikom, redaktorjem, lektorjem, snemalcem, montažerjem, tehničnim urednikom, režiserjem in ostalimi
  • dela lahko kot časnikar, radijski novinar, moderator, športni komentator, televizijski novinar in agencijski novinar, voditelj
  • njegove delovne naloge so odvisne od področja, v katerem deluje.

Osebnostne lastnosti:

Novinar je komunikativen, nepristranski, radoveden, analitičen in vedoželjen. Zlahka navezuje in ohranja stike z viri informacij in redno spremlja aktualno družbeno dogajanje. Pri delu je pomembna tudi samoiniciativnost, vestnost in natančnost ter spoštovanje dogovorjenih rokov. Odlikuje ga vztrajnost in iznajdljivost pri pridobivanju informacij ter visoka moralna načela.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je novinar izpostavljen številnim tveganjem, ki so posledica stresnega dela, in sicer boleznim srca in ožilja, težavam s prebavo, lahko pride celo do različnih oblik zasvojenosti. Zaradi večurnega sedenja za računalnikom se lahko pojavijo tudi okvare vida. Po nekaterih podatkih sodi novinarstvo med poklice z najvišjo stopnjo zdravstvenega tveganja.

Delovni pripomočki:

Novinar pri svojem delu uporablja številne sodobne pripomočke, kot so računalnik, računalniška tablica, telefon, usb ključek, diktafon in druge medije, s katerimi si pomaga pri pridobivanju informacij. Pri delu uporablja tudi različna prevozna sredstva. K dokumentaciji njegovega dela sodijo vsebinski načrti, potni nalogi, prošnje za akreditacijo in rezervacijo hotelov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Obvlada novinarsko sporočanje, stilistiko, etiko in retoriko.
  • Zna iskati različne vire informacij in pridobivati nove.
  • Ima smisel za ločevanje bistvenih in pomembnih informacij od lažnih in nepreverjenih.
  • Ima znanje vsaj enega ali več tujih jezikov.
  • Obvlada hitro ali večprstno slepo tipkanje.
Roke osebe, ki si nekaj zapisuje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: