Psihoterapevt

Kaj delavec običajno dela:

  • pomaga ljudem pri soočanju z različnimi stiskami, kot so strahovi, fobije, psihične travme, težave v odnosih, slaba samopodoba, depresija, motnje prehranjevanja in druge;
  • s pacientom vzpostavi zaupen odnos in ga vodi skozi proces psihoterapije, kar vključuje raziskovanje, razumevanje in predelovanje bolečih izkušenj, občutkov in čustev;
  • lahko se specializira za delo s posamezniki, pari, otroki, družinami in skupinami;
  • redno se udeležuje supervizij z mentorjem.

Osebnostne lastnosti:

Psihoterapevt je sočuten, razumevajoč in toleranten. Zna ublažiti močno čustveno stisko in občutljivost pacientov ter z veliko mero empatije raziskuje njihove boleče izkušnje. Je zrela osebnost, ki zna pazljivo poslušati, se vživeti v pacienta, a pri tem še vedno ohranja terapevtsko distanco.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je izpostavljen psihičnim obremenitvam. Včasih obravnava tudi agresivne paciente, ki so za okolico lahko nevarni. V takšnih primerih ga zna ustrezno obvladati in se povezati z socialno-zdravstvenimi službami za zagotovitev zdravljenja in drugih ukrepov.

 

Delovni pripomočki:

Psihoterapevt pri svojem delu uporablja številne pripomočke in diagnostična sredstva, kot so diktafon, tabla za risanje genogramov, vprašalniki, zvezek in pisalo. Redno piše poročila opravljenih terapij in spremlja napredek pacienta.

 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izvajati svetovalne pogovore in pozna različne vrste psihoterapevtskih metod: kognitivno-vedenjska, psihodinamska, sistemska, skupinska, analitična.
  • Zna oceniti ozadje stiske, s katero pride pacient na terapijo.
  • Zna sestaviti program zdravljenja in po presoji vključi ostale službe (socialna služba, psihiater)

 

Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: