Psihiater

Izvaja psihiatrične intervjuje.

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z različnimi psihiatričnimi boleznimi in motnjami ali pa dela na področju preventive in mentalne higiene;
 • izvaja psihiatrične intervjuje, postavlja diagnoze, načrtuje in spremlja zdravljenje bolnikov ter predpisuje zdravila;
 • sodeluje s kliničnimi psihologi, psihoterapevti in zdravniki drugih področij medicine ter z zdravstvenim osebjem na oddelku (medicinske sestre in delovni terapevti);
 • v bolnišnici se udeležuje raportov in sestankov z ostalimi psihiatri, preverja stanje bolnikov in določa metode zdravljenja;
 • pri ambulantnem delu sprejema nove paciente in izvaja preglede;
 • piše zdravstveno dokumentacijo, sprejemnice, odpustnice, dekurzuse, potek zdravljenja, napotnice za druge specialistične ali diagnostične preiskave;
 • udeležuje se konziljev in sestankov z drugimi zdravniki specialisti. 
   

Osebnostne lastnosti:

Psihiater je razumevajoč in toleranten, zna ublažiti močno čustvenost in občutljivost pacientov ter na strokoven in sočuten način raziskuje njihove boleče življenjske izkušnje. Zna poslušati in se vživeti v občutke pacientov. Je spreten pri ustnem in pisnem komuniciranju.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je včasih izpostavljen agresivnim pacientom, zato so možne poškodbe v obliki udarcev, prask, ugrizov. Če presodi, da je pacient za okolico nevaren, v sodelovanju z drugimi socialno-zdravstvenimi službami poskrbi za zdravljenje in ustrezne preventivne ukrepe. 

Delovni pripomočki:

Eden od značilnih pripomočkov psihiatra je diktafon. V bolnišnici, ambulanti ali na kliniki nosi zdravniško uniformo, v zasebni praksi pa to ni predpisano. K dokumentaciji dela sodijo psihološki testi, bolnikova mapa z napotnicami, popisi bolezni, izvidi, rentgenskimi slikami in vse, kar potrebuje pri spremljanju bolezni pacienta. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izvajati psihiatrične intervjuje, postavljati diagnoze in načrtovati zdravljenje pacienta. 
 • Ima veščine s področja izvajanja psihoterapevstkih metod, ki so lahko skupinske, družinske ali individualne.
 • Ima znanje s področja sociodinamike in socioterapije.
 • Pozna metode raziskovalnega dela v psihiatriji.  
Ordinacija psihiatra.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: