Osebni varnostnik

Osebni varnostnik varuje določeno osebo.

Kaj delavec običajno dela:

 • zagotavlja varnost in varuje varovano osebo;
 • spremlja in prevaža varovano osebo na dogovorjenih vsakodnevnih poteh; 
 • posreduje v primeru nevarnosti, obvaruje varovano osebo ter jo varno odpelje z nevarnega območja;
 • predvideva potencialne nevarnosti in prepreči, da do ogrožanja varovane osebe sploh ne pride;
 • izvaja sestavni del metodike varovanja (ima pregled nad osebami, predmeti in dogajanjem v bližini varovane osebe, odpiranje vrat, pomoč pri vstopanju v prevozno sredstvo, zgradbo in podobno).
   

Osebnostne lastnosti:

Osebni varnostnik mora biti dinamičen in samoiniciativen, pa tudi discipliniran in poslušen. Imeti mora smisel za analiziranje in sklepanje ter ukrepanje in odgovornost. Biti mora pošten. Osebni varnostnik prihaja v stik z različnimi ljudmi na različnih krajih, kjer je pomembna njegova sposobnost komuniciranja. Dela v skupini ali sam. Za delo v skupini je pomembna sposobnost prilagajanja in sodelovanja, kadar je sam, pa njegova samozavest, samoiniciativnost in odgovornost. 

Pogoji dela:

V primeru ogroženosti varovane osebe mora strokovno ukrepati. V normalnih razmerah si pred takimi obremenitvami razgiba sklepe in ogreje vezi ter mišice, v interventnih posegih pa tega ni, zato je nevarnost poškodb velika. Neredna prehrana, neprespanost in utrujenost ter izpostavljenost vremenu so lahko vzroki za obolenja. Možnost nevarnosti in poškodb lahko zmanjša z uporabo zaščitnih sredstev in dobro telesno pripravljenostjo. 

Osebni varnostnik dela v zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih in na prostem. Tudi dolgotrajno sedenje je utrujajoče, enako je z dolgotrajnim čakanjem, ko zbranost ne sme popustiti. Zato je redna telesna aktivnost, šport, rekreacija in urjenje pomembna za njegovo delo. Delovni čas osebnega varnostnika je nestalen ter se prilagaja aktivnostim varovane osebe. Pogosto se delovnik zavleče v večer in noč, tudi daljše odsotnosti od doma niso redke. 
 

Delovni pripomočki:

Osebni varnostnik uporablja delovne pripomočke, ki od njega zahtevajo posebna znanja. Delimo jih na pasivne in aktivne. Pasivni so namenjeni zaščiti osebnega varnostnika in varovane osebe. To so neprebojne srajce ali jopiči, zaščitne maske za oči in dihala, posebna prevozna sredstva, vrata in okna iz posebnih materialov, posebne ključavnice in ščiti, video nadzorni sistemi, sistemi zaznavanja nedovoljenega gibanja ter sistemi tihega in glasnega alarmiranja. Aktivni pripomočki so namenjeni odvračanju ali onesposabljanju napadalcev oziroma aktivni obrambi. To so razpršilci za onesposabljanje, npr. poprovi razpršilci in razpršilci iz soka pekočih paprik, paralizatorji, obrambne palice, avtomobil in strelno orožje.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

.

 • Se izpopolnjuje, poglablja in pridobiva nova znanja, se uri, ohranja in pridobiva spretnosti in veščine osebnih varnostnikov. 
 • Obvlada taktike in metodiko varovanja. Ima spretnosti in veščine s področja obrambe in napada, borilnih veščin, streljanja in uporabo sredstev za pasivizacijo, varnostne in varne vožnje, vožnje glavnega in spremljevalnega vozila ter vseh načinov spremljanja varovane osebe z utrjevanjem motoričnih vzorcev, ki omogočajo hitro in pravilno reagiranje.
 • Pozna tehnične in druge delovne pripomočke. 
 • Pozna osnove psihologije, zlasti psihologijo napada in obrambe ter napadalca in žrtve. 
 • Obvlada komunikacijo z varovano osebo in okoljem in pravila lepega vedenja. 
 • Ima dobre motorične sposobnosti.
Varovano osebo prevaža glede na želje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: