Osebni trener

Trener pomaga osebi pri vadbi sklec.

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravi in vodi trening, ki posamezniku zagotavlja večjo moč, izboljša splošno počutje, krepi samozavest in imunsko odpornost, nadzoruje telesno težo in omogoča večjo kakovost življenja;
 • vodi trening ali vadbo posameznika ali manjše skupine; 
 • udeležencem svetuje spremembo prehrane in načina življenja, ki vodi k povečani zmogljivosti, izboljšani motorični sposobnosti, rehabilitaciji in vzdržljivosti; 
 • na osnovi predhodnega pogovora in analize zdravstvenega stanja pripravi za vsakega udeleženca optimalno obremenitev na orodjih, ki jih imajo v fitnes centrih;
 • izvaja pogovore o zdravstvenem stanju in morebitnih zdravstvenih težavah, testira sposobnosti, izdela osebni program in cilje treninga, izvaja pomoč pri izvedbi vaj in spremlja napredek z dodatnimi testiranji in dopolnitvami vadbe glede na izbrane cilje, kot so hujšanje, priprava na tekme ali pridobitev večje moči. 
   

Osebnostne lastnosti:

Osebni trener mora biti dober opazovalec, tako da prilagodi trening strankinim željam, potrebam in zmožnostim. Je vztrajen in sistematičen ter sledi novostim na področju fitnesa in športnih panog. Osebni trener se lahko specializira za postoperativno vadbo, vadbo starostnikov ali trening športnikov, ki se pripravljajo na tekmovanja, kot je npr. plavanje ali maraton.

Pogoji dela:

Osebnemu trenerju pri delu ne grozijo posebne nevarnosti, pomembno pa je, da udeleženec na treningu varno uporablja športna orodja in opremo. Naloga osebnega trenerja je, da mu pojasni in demonstrira pravilne faze vadbe in ga opozori na morebitne nevarnosti zaradi nepravilne izvedbe vaje ali napačno nastavljenih orodij. Za učinkovit trening je pomemben urejen vadbeni prostor v fitnes centru, ki zagotavlja nemoten trening na orodjih ali delo z utežmi. Običajno poteka trening individualno ali v manjših skupinah, kjer trener spremlja izvedbo vadbe in svetuje posamezniku, kako optimalno izvesti načrtovani vadbeni program.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki na treningu so predvsem orodja in naprave, prilagojene biomehaniki gibov, ter uteži, s katerimi aktiviramo več mišičnih skupin in povečamo telesno koordinacijo. Za trening so potrebna udobna in zračna oblačila, športni copati, primerni za večje obremenitve, plastenka z vodo, brisača in rokavičke, s katerimi preprečimo odrgnine rok pri vadbi na kovinskih delih orodij. Osebni trener vodi evidenco testiranj in izbranih vaj, napredek pri vadbi si zabeleži v osebni dnevnik ali v računalniku. Nekateri trenerji pripravijo tudi on-line vadbo in so v stiku s strankami preko interneta. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo prve stopnje, smer Kineziologija, ali druge stopnje, smer Športno treniranje.
 • Usposobljen je za vodenje programov kondicijske priprave in za delo v fitnes centrih. 
 • Ima strokovno znanje iz medicine in biomehanike športa, temeljev vadbenih procesov, gibalnega razvoja otrok in mladine, kondicijskih priprav, aerobike, športne pedagogike, rekreacije in športne prehrane. 
 • Pozna posamezne športne aktivnosti, od atletike do športnega plezanja in skokov na prožnih ponjavah.
 • Zna se jasno izražati, spretno komunicira s strankami.
Trener izvaja skupinsko vadbo oseb, ki so v bazenu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: