Organizator kongresov

Organizator s telefonom pred laptopom.

Kaj delavec običajno dela:

 • zbira prijave in jih računalniško obdela;
 • potrjuje udeležbo;
 • izdela registracijske liste ali seznam udeležencev;
 • opravi registracijo na kraju dogajanja;
 • uredi rezervacije, vodenje in potrjevanje hotelskih namestitev;
 • vodi in evidentira vplačila.
   

Osebnostne lastnosti:

Organizator kongresov je družaben, takten, miren, urejen in komunikativen. Pripravljen mora biti na potovanja, dolg delavnik in stresne situacije.

Pogoji dela:

Organizator kongresov veliko dela opravi v svoji pisarni, kjer se dogovarja preko telefona in elektronskih medijev za organizacijo in izvedbo prireditev.
Delo je pogosto stresno, saj lahko nepredvidene okoliščine spremenijo načrtovan potek dogodkov.

Delovni pripomočki:

Organizator kongresa uporablja vse sodobne pripomočke za komuniciranje. Vodi pogodbeno dokumentacijo s poslovnimi partnerji in pripravi končno poročilo o izvedbi prireditve.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

 • ima običajno visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali družboslovne smeri,
 • je strokovnjak za trženje,
 • obvlada komunikacijske tehnike in metode pri delu z različnimi javnostmi,
Organizator z laptopom, telefonom in rokovnikom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: