Vodja hotelske recepcije

Oseba za pultom na recepciji.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo zaposlenih na recepciji; 
 • zagotavlja optimalno razporeditev dela zaposlenih glede na zasedenost hotela in aktivnosti, ki potekajo v njem;
 • upravlja s sobami v nastavitvenem objektu, vodi evidenco sob in gostov;
 • sprejema goste in poskrbi za njihovo nastanitev;
 • goste informira o kraju bivanja, dogodkih in jim svetuje, če imajo posebne želje ali potrebe;
 • opravlja in nadzira obračun storitev;
 • nadzira kakovost dela v recepciji, odgovarja na pohvale in pritožbe gostov;
 • išče in predlaga posodobitve načina dela, na primer z uvedbo digitalnih pripomočkov. 

Osebnostne lastnosti:

Vodja recepcije ima občutek in znanja za delo z ljudmi. Je komunikativen, vljuden in zanesljiv, saj dela z gosti in drugimi zaposlenimi. Dobro mora pomniti obraze in imena. Pri svojem delu se ne sme odzvati na morebitne provokacije gosta ali na gostovo slabo voljo reagirati na enak način. Pogosto dela stoje, zato mora biti v dobri psihofizični kondiciji.

Pogoji dela:

Vodja recepcije opravlja delo v zaprtem in ogrevanem prostoru. Delo poteka v izmenah, v nočnem času, tudi ob nedeljah in praznikih. Delo vodje recepcije praviloma ni nevarno, poškodbe so zelo redke.

Delovni pripomočki:

Vodja recepcije uporablja računalnik, blagajno, sef, naprave za posredovanje informacij, telefon, elektronsko pošto, hotelsko signalizacijo, pisarniški material, papir, tiskovine, pisalne potrebščine, prospekte, nalepke in prodajno blago, kot so razglednice in spominki. Za svoje delo potrebuje dokumente, kot so ceniki, prospekti, poslovni dopisi gostov in operativna evidenca prenočitvenega objekta. Svoje delo opravlja v delovni obleki.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri. Svoje znanje in usposobljenost lahko potrdi  nacionalno poklicno kvalifikacijo.
 • opravljen mora imeti izpit iz varstva pri delu;
 • dobro se izraža v slovenskem in vsaj v dveh tujih jezikih;
 • pozna pravila organizacije dela in podjetja, hotelski kodeks in interna pravila; 
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih;
Osebe se pogovarjajo pri recepciji.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: