Finančni analitik

analitik pripravlja finančne analize

Kaj delavec običajno dela:

  • pripravlja podrobnejše finančne analize borznega ali kreditnega trga v banki, borzni hiši in v družbah, ki upravljajo investicijske sklade;
  • kot borzni finančni analitik neprekinjeno spremlja vrednosti delnic na borznih trgih;
  • na podlagi podatkov skuša ugotoviti, katere delnice bodo v daljšem časovnem obdobju pridobivale vrednost oziroma katere delnice se splača kupiti, prodati oziroma obdržati;
  • analizira (preteklo) poslovanje določenega podjetja in se seznani s pričakovanji in načrti za prihodnost;
  • kot kreditni finančni analitik preverja računovodske preglede, bilance in analizira, ali je podjetje sposobno odplačati svoje dolgove.

Osebnostne lastnosti:

Finančni analitik mora biti natančen, preudaren in odgovoren, saj upravlja s tujim denarjem. Da lahko podaja priporočila o finančnih naložbah ter ustrezne projekcije za dogajanje v prihodnosti, mora biti razgledan in sposoben analitičnega razmišljanja. Ko analitik zazna povečano povpraševanje po nekem izdelku, lahko predvideva, da bo povpraševanje zraslo, prav tako pa bo zrasla cena delnic. Čeprav je delo večinoma individualno, je zaželena tudi sposobnost skupinskega dela in upoštevanja mnenj drugih, saj je tako možnost napačne presoje manjša.

Pogoji dela:

Pri delu najbolj trpi vid, saj analitik skoraj ves čas dela z računalnikom v sedečem položaju. Nevarnost predstavljajo predvsem povečane psihične obremenitve in stres, zato delo borznega finančnega analitika ni priporočljivo za posameznike z boleznimi srca in ožilja ali osebe z duševnimi motnjami, saj je za delovno mesto značilno nihanje v razpoloženju. Nestalen in neurejen je tudi delovni urnik finančnega analitika, saj se denarni trgi nenehno spreminjajo. Z delnicami se trguje od 1. do 8. ure zjutraj na Japonskem, od 9. do okoli 17. v Evropi in od 16.30 do 22. v ZDA, kar pomeni, da bi analitik lahko delal praktično ves dan.

Delovni pripomočki:

Finančni analitik uporablja računalnik z dostopom do interneta, kjer lahko pridobi informacije, ki jih potrebuje pri delu. Delo mu olajša informacijska baza Bloomberg, kjer so zbrani tudi različni gospodarski kazalniki. Eden takšnih je na primer profitna marža, ki je v bazi Bloomberg že izdelana. Če nima dostopa do baze, mora profitno maržo izračunati sam na podlagi letne bilance podjetja. Kreditnim finančnim analitikom je v pomoč baza Ibon, oboji pa za delo potrebujejo tudi progama Word in Excel.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
  • Ima opravljen MBA (Masters in Business Administration degree) ali pridobljen drug strokovni certifikat, npr. CFA (The Chartered Financial Analyst), ki je vrhovno priznanje za finančnega analitika. Obvlada delo z računalnikom in programsko opremo
  • Je v dobri psihofizični kondiciji. Za posameznike z boleznimi srca in ožilja delo borznega finančnega analitika ni priporočljivo, saj je delo zelo stresno, predvidevanja pa se ne uresničijo vedno.
  • Seznanjen je z makroekonomijo in domačimi ter svetovnimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi dogajanji.
grafični prikaz finančnih trendov
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: