Drevesničar

drevesničar vzgaja sadike dreves

Kaj delavec običajno dela:

  • pripravlja teren za sadovnjake in teren za drevesnico, sadi sadno drevje, preceplja sadno drevje;
  • vzgaja in prodaja sadike dreves in grmičevja, cvetoče grmovnice, žive meje, pokrovne rastline in trajnice.
     

Osebnostne lastnosti:

Imeti mora imeti skrben odnos do dela, vztrajnost in sposobnost skrbnega opazovanja. 

Pogoji dela:

Dela v naravnem okolju v drevesnici. Njegovo delo je fizično in dinamično. Nevarnosti pri delu so: kronična obolenja hrbtenice, poškodbe pri delu s traktorjem in nevarnost zastrupitve. Ne sme imeti alergije na cvetni prah in alergije na zaščitna sredstva, ki se uporabljajo za varovanje okrasnih dreves in grmovnic.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja traktor in priključke, sadjarska orodja, računalniško opremo in vozila. Materiali, s katerimi dela, so: zemlja, okrasne in drevesne sadike, podlage in cepiči. Med njegovimi dokumenti so računi, obračuni in katalogi sadik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Potrebna znanja za poklic zagotavlja srednja kmetijska šola.
  • Ima ustrezna strokovna znanja s področja vzgoje in varstva rastlin. 
drevesničar pripravi tla v sadovnjaku za saditev dreves
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: