Baletni plesalec

Kaj delavec običajno dela:

  • pleše koreografijo v baletnih predstavah in na baletnih koncertih kot zborist, zborist s solo obveznostmi ali pa solist. Koreografije so lahko klasične ali pa v sodobnih tehnikah.
  • zvesto sledi koreografovim zamislim. Korake in plesne kombinacije mora, tudi s pomočjo baletnega pedagoga, vaditi v tehničnem smislu.
  • delo solistov je težje. Poleg tehničnih problemov, ki so veliko težavnejši in zapletenejši, kot so problemi zboristov, izoblikuje umetniški izraz svoje vloge. Razume, kaj pomeni njegova vloga v dramaturškem loku cele predstave ter kakšne odnose ima do partnerjev oziroma do partneric. Skrbi, da njegova vloga prispeva k enotnemu vtisu cele predstave.

Osebnostne lastnosti:

Baletni plesalec je sposoben hitrega dojemanja raznih plesnih kombinacij, pozna anatomijo človeškega telesa, obvlada prostor ter je na umetniški način sposoben dojemati tako vizijo koreografa kot tudi glasbo, na katero pleše.

Pogoji dela:

Baletni plesalec vsakodnevno skrbi za svoje zdravje. Pred delom (predstavo ali vajo) se vedno ogreje, da čim bolj zmanjša nevarnost poškodb. Svoje znanje izpopolnjuje na vsakodnevnih vajah. Delovne razmere niso vedno primerne. Vlaga v prostoru, prepih, pretrda tla v baletni dvorani ali na odru, hrup, dvoizmensko delo z nestalnim urnikom. Vse to lahko vodi do stresnih situacij in prevelike utrujenosti. Ustrezna tla, garderobe, sanitarije in primeren dnevni razpored z odmori so pomembni dejavniki, ki vplivajo na dobro delo in razpoloženje plesalca.

Delovni pripomočki:

Pripomočki, ki jih uporablja baletni plesalec pri svojem delu, so odvisni od koreografije, vizije koreografa in kostumografa glede kostuma ter rekvizitov, nenazadnje pa tudi od vrste predstave.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima ustrezno izobrazbo, diplomo oz. poklicno maturo na srednji baletni šoli.
  • Obvlada prvine, ki jih zahteva učni program v klasičnem plesu in pri stranskih predmetih, pri karakternih in stilnih plesih, v repertoarju in v sodobnih plesnih tehnikah.
  • Pozna anatomijo človeškega telesa, obvlada prostor ter razume glasbo, na katero pleše. Razume dramaturške zahteve svoje vloge in njeno mesto v celotni predstavi. Svoje znanje izpopolnjuje na vsakodnevnih vajah.
baletni copati
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: