Koreograf

Plesni par v baletni pozi.

Kaj delavec običajno dela:

 • ustvarja na plesnem področju, in sicer baletne in plesne predstave, koncerte, ipd. po lastnem scenariju ali pa uporabi kot predlogo scenarija kakšno literarno delo, pesem, dramo in po njih uresniči svojo avtorsko gibalno-plesno vizijo
 • ustvarja tudi plesne predstave brez konkretne vsebine ali koreografije 
 • samostojno izbere temo in vsebino novega baleta, vendar mora upoštevati repertoarno politiko gledališča oziroma baletnega ansambla in njegove zmogljivosti
 • če opravlja naloge hišnega koreografa v gledališču ali skupini, skrbi tudi za večletno repertoarno in zasedbeno politiko in s tem za umetniški razvoj posameznih plesalcev in njihovo delo v predstavah po premieri
 • pri ustvarjanju upošteva finančne in tehnične možnosti, ki so na voljo 
 • izbere slog koreografije in ustrezno zasedbo 
 • delo uskladi z umetniškimi in tehničnimi sodelavci: kostumografom, scenografom in mojstrom razsvetljave glede kostumov in scene, rekvizitov, osvetlitve, odrske tehnike, ipd.
 • skrbi za organizirano delo vseh sodelujočih, razpisuje termine za vaje solistov in ansambla, skupaj z dirigentom daje navodila korepetitorju oz. pianistu. 
   

Osebnostne lastnosti:

Koreografa zanimajo različne zvrsti umetnosti, glasbe in likovne umetnosti. Navdih za svoje predstave črpa tudi v naravi in v plesno-športnih dejavnostih. Njegov izdelek je celostna koreografija predstave ali nastopa. 

Pogoji dela:

Koreograf prikaže plesalcem, kakšne korake izvesti in kako jih odplesati, zato mora biti dobro pripravljen, da se pri tem ne poškoduje. Razmere za delo so večkrat neustrezne, ker nam primanjkuje pravilno opremljenih baletnih dvoran. Za to delovno mesto je značilen nestalen urnik z večkrat podaljšanim delovnim časom. 

Delovni pripomočki:

Koreograf pri pripravi predstave tesno sodeluje z režiserjem. Pri svojem delu uporablja skice in modele plesnih postavitev, premikov in gibanj, ki jih zaokroži v plesno zgodbo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Koreograf se običajno razvije iz plesalca, ki ima plesno izobrazbo različnih plesnih estetik in čuti v sebi sposobnost za ustvarjalno delo koreografa. Dodatno izobrazbo pridobi s študijem humanistike ter glasbenega in likovnega področja. 
 • Dobro pozna glasbene oblike in sloge ter značilnosti posameznih stilnih obdobij v evropski ter neevropski kulturi. 
 • Dobro pozna anatomijo človeškega telesa. 
 • Ima vodstvene in psihološke sposobnosti.
 • Ima izrazit talent in obilo fantazije.
Osebe med plesno vadbo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: