Avtoličar

zaščita avta pred barvanjem

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja barve in barva oziroma lakira raznovrstne kovinske in lesene predmete, opravlja karoserijska popravila ter pripravlja in lakira vozila
 • strankam svetuje v zvezi s popravili in vzdrževalnimi deli
 • stranko seznani s stanjem zaščitenih in ličenih površin, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in s časom, potrebnim za izvedbo del
 • zamenja in popravlja karoserijske dele, popravlja manjše poškodbe na karoserijskih delih oziroma sestavlja ali demontira dele in sklope vozila oziroma druge obdelovalne površine
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo oziroma dnevnik
 • naroča in skladišči rezervne dele in opremo
 • nadzoruje, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje in pripomočke, ki jih uporablja pri delu 
 • restavrira stara vozila.

Osebnostne lastnosti:

Avtoličar mora imeti dobre ročne in risarske spretnosti. Biti mora delaven, urejen, natančen in potrpežljiv. Ima željo po diagnosticiranju težav, popravilu ter posodabljanju opreme. Zanima ga tudi vzdrževanje vozil. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela je priporočljiv smisel za organizacijo in tehnično razumevanje. Ker ima praviloma stike s strankami, mora biti komunikativen.

Pogoji dela:

Ker dela z nekaterimi nevarnimi snovmi, mora biti previden pri njihovi uporabi. Pri tem je vedno zaščiten z delovno obleko in zaščitno masko. Pri delu z vrtalnimi stroji obstajajo nevarnosti za poškodbe (ureznine, udarnine) pri nastavljanju vrtalne hitrosti. Predvsem pri varjenju so ob neprimernem ravnanju možne opekline ali ožganine. Avtoličar je izpostavljen vnetljivim hlapom in lakom, zato mora ravnati v skladu z navodili o varnosti pri delu.

Delovni pripomočki:

Avtoličar pri svojem delu uporablja različna orodja in stroje. Pri kitanju obdelovalne površine uporablja različne vrste poliestrskega kita, ki ga nanaša z orodjem za nanašanje kitov, in papir za zakrivanje nebarvanih delov. Na obdelovalno površino z brizgalko nanaša različne barvne mešanice. Po končanem postopku ličenja poskrbi za nego obdelovalne površine. Pri tem uporablja različno avtokozmetiko.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima znanja s področja merjenja, ročne obdelave kovin, vrtanja kovin in rezanja navojev.
 • Zna ustrezno pripravi obdelovalno površino, nanesti premazna sredstva na površino in jih posušiti.
 • Pri pripravi barve uporablja znanja o niansiranju barv, o načinih določanja barvnih odtenkov, vrstah barv, načinih mešanja barv in o postopkih končnega niansiranja.
 • Uporablja postopke piljenja, grobo in fino pili ravne ploskve ter pozna posebne postopke finega piljenja.
barvanje avta
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: