Antikorozist

Antikorozist uporablja različne barve in druga zaščitna sredstva

Kaj delavec običajno dela:

  • najpomembnejše delo pleskarja antikorozista je zaščita kovinskih izdelkov in konstrukcij;
  • preden nanese končni zaščitni premaz, opravi še vrsto predhodnih del. Če je potrebno, elemente najprej toplotno zaščiti. Zato vgradi materiale za toplotno zaščito;
  • ne glede na to, kakšna bo zaščita elementa ali konstrukcije, mora najprej pripraviti podlago za nanos materiala za pleskanje in zaščito;
  • pogosto mora odstraniti stare barve in nanose. Vsi zaščitni premazi sčasoma propadejo, zato jih je potrebno stalno obnavljati in zaščititi pred korozijo (rjavenjem in propadanjem zgornjih plasti kovinskih elementov).
     

Osebnostne lastnosti:

Delavec mora biti komunikativen, pri delu samostojen in se stalno strokovno izpopolnjevati. Pleskar mora dobro razlikovati barve in imeti smisel za pogovor z ljudmi.

Pogoji dela:

Povečini dela v zaprtih prostorih, kjer je lahko tudi prepih. Pogosto se ne more ogniti umazaniji, neškodljivim vonjem in tudi zdravju škodljivim vplivom. Na terenu dela v neugodnih in nevarnih položajih, občasno tudi na višini. Delo opravlja pretežno stoje in se pogosto pripogiba. Dela na lestvah in delovnih odrih. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, včasih se delovni čas podaljša tudi v noč. Dela pretežno v neugodnih položajih, zato je nevarnost poškodb velika. Tudi nepravilno in neprevidno ravnanje z materiali je lahko nevarno. Temu se izogne z upoštevanjem navodil varstva pri delu in z uporabo zaščitnih sredstev, rokavic in oblačil.

Delovni pripomočki:

Pred časom je bil glavno pleskarjevo orodje čopič. Danes lahko opleske nanaša z različnimi orodji, ki jih izbere glede na velikost ploskve in vrsto opleska. To so različni čopiči, valji, brizgalne pištole in orodja za odstranjevanje starih opleskov in podlog. Uporablja tudi različne barve, razredčila, odstranjevalce starih nanosov in lepila. Za nabavo materiala se ukvarja tudi z dobavnicami, z računi, garancijskim listi, navodili za uporabo, atesti in podobno.
 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za ta poklic je predpisana izobrazba po programu zaključnih dejavnosti v gradbeništvu. 
  • Delavec mora pripraviti načrte in jih zna brati. 
antikorozist uporablja za barvanje zračno pištolo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: