Anesteziolog

anesteziolog nadzira pacienta ves čas operacije

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja predoperativne preglede, ocenjuje stanje bolnika in poskrbi za pooperativno zdravljenje bolečine in okrevanje po anasteziji;
 • tesno sodeluje z medicinsko sestro, ekipo kirurgov in zdravniki na oddelku, kjer leži bolnik;
 • sodeluje pri določanju možganske smrti, vzdrževanju organov za transplantacijo in pri anesteziji prejemnika organov, navzoč je tudi pri zdravljenju prejemnika po implantaciji organov;
 • v protibolečinski ambulanti izvaja diagnostiko in zdravljenje kronične bolečine;
 • pred in po operacijo ocenjuje dihalne sposobnosti bolnika in preprečuje zaplete;
 • sodeluje pri urgentnem sprejemu poškodovancev, vodi oživljanje in diagnostiko poškodovanca ter poskrbi za anestezijo;
 • izobražuje mlajše anesteziologe, negovalni kader in druge sodelujoče. 
   

Osebnostne lastnosti:

Opravljanje poklica anesteziologa in reanimatologa zahteva sposobnost hitrega odločanja v kriznih situacijah, zmožnost dela pod pritiskom in sodelovanja z ostalim zdravstvenim timom. Na ustrezen način zna razložiti zaplete, ki so nastali pri zdravljenju bolnika in obvestiti svojce, kadar zdravljenje ni bilo uspešno. Je ročno spreten in ima smisel za upravljanje različnih aparatur. 

Pogoji dela:

Pri delu je izpostavljen urezninam, vbodom z iglo, okužbam ter vdihavanju anestezijskih plinov, v primeru, da odsesavanje plinov ni urejeno. Pomemben del zaščite pri delu je upoštevanje standardov za izvajanje anestezioloških postopkov in posegov. Pri delu uporablja zaščitna sredstva, kot so rokavice, plašči, razkužila, v primeru izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju nosi zaščitni svinčeni plašč in očala. 

Delovni pripomočki:

Specialist anesteziolog pri svojem delu uporablja različne anestezijske aparate, ventilatorje, monitorje in ogrevalne naprave. Pri oživljanju si pomaga z aparati za diagnostiko pulmonalnih in kardiocirkulatornih bolezenskih stanj, aparati za natančno odmerjanje zdravil in tekočin ter aparati za nadzor različnih življenjskih funkcij. Poznati mora medsebojno delovanje zdravil. Pri zdravljenju pooperativne bolečine uporablja različne aparature in katetre ter z njihovo uporabo informira negovalni kader na oddelku. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima končano medicinsko fakulteto, zaključeno pripravništvo v okviru sekundariata ter specializacijo iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.
 • Zna oživljati, voditi zdravljenje po oživljanju in zdraviti vse vrste bolečin.
 • Zna izvesti vse potrebne postopke pred operacijo, kar vključuje pregled in oceno bolnika, določitev anestezije in načrtovanje zdravljenja po operaciji.
 • Pri transplantaciji zna vzdrževati organe (ledvice, jetra, srce, pljuča).
 • Zna izvajati diagnostiko, nadzirati delovanje organov in ukrepati v primeru nenadnih sprememb.
 • Zna ustrezno ukrepati v primeru urgentnega bolnika.
Dovajanje anestetika v žilo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: