Kirurg

Moški v medicinskih oblačilih.

Kaj delavec običajno dela:

 • razpoznava bolezni, postavlja diagnoze in izbere ustrezno kirurško zdravljenje, s katerimi reši ali bistveno spremeni življenjsko nujna stanja
 • izvaja operacije in kirurške posege v operacijski sobi
 • izvaja ambulantno zdravljenje in spremljanje svojih bolnikov
 • sprejema nove bolnike,  vodi dokumentacijo, piše napotnice za druge specialiste ali diagnostične preiskave, izvide, sprejemnice in odpustnice iz bolnišnice, popisuje bolezni
 • vsakodnevno opravi vizito  in spremlja potek zdravljenja
 • opravi konzilij, sestanek, ko različni strokovnjaki podajo svoja mnenja, kakšno zdravljenje bi bilo učinkovito pri posameznem bolniku
 • spremlja novosti v stroki, literaturo in strokovne članke na svojem področju
 • sodeluje na seminarjih, kongresih, sestankih in konzilijih z zdravniki istega ali drugih strokovnih področij
 • kot zdravniški izvedenec podaja izvedenska mnenja za potrebe sodišča
 • med kirurge sodi splošni kirurg, ki opravlja urgentne zadeve, največ v prsnem košu, ter zdravi poškodbe, nevrokirurg je kirurg za možgane in živčni sistem, torakalni kirurg za prsni koš in organe v njem, kardiovaskularni kirurg za srčno-žilni sistem, abdominalni kirurg za organe v trebuhu, urolog za sečni sistem in moške spolne organe, ginekolog za ženske spolne organe, travmatolog za poškodbe, ortoped za sklepe in gibalni aparat, plastični kirurg za opekline, zmečkanine, lepotne operacije ter maksilofacialni kirurg za preklane ustnice, nebo, zobovje in tumorje glave.

Osebnostne lastnosti:

Za kirurga je zelo pomembna ročna spretnost, natančnost in suverenost pri odločitvah. Želene lastnosti za opravljanje poklica so: čut za človeka, sposobnost sprejemanja odločitev, prilagodljivost, potrpežljivost, natančnost in vzdržljivost. Kirurg se specializira za posamezne dele telesa oz. telesne organe. Kirurg diagnosticira bolezni in izbere ustrezno kirurško zdravljenje. Slednje je lahko korenito, kar pomeni, da bolnika popolnoma pozdravi ali bistveno spremeni potek njegove bolezni oziroma mu olajša težave. Življenjsko nujna stanja lahko reši z operacijo.

Pogoji dela:

Kirurg zelo dolgo stoji na enem mestu ali v prisilnem položaju, v nepravilni drži telesa, ki je potrebna na primer pri vstavljanju endoskopa in katetrov. Zaradi tega je izpostavljen poškodbam hrbtenice, prav tako vrezom ali vbodom. Delo kirurga vključuje dežurstva, operacije so lahko dolge, stresne ter potekajo po več ur skupaj. Ves čas je potrebna velika koncentracija in zbranost.

Delovni pripomočki:

Kirurg uporablja enake pripomočke kot drugi zdravniki: sterilne rokavice, plašč, masko in kapo. V operacijski sobi je vsa osebna oprema sterilna, tam uporablja tudi posebne čevlje. Med značilnimi pripomočki kirurga so predvsem skalpel ter kirurški instrumenti, ki so različni glede na posege in operacije. To so različne šivanke, niti, kirurške škarje, prijemalka za niti in prijemalka za tkiva. Zdravstvena dokumentacija je bolnikova mapa, kamor vlaga napotnice, popis bolezni, izvide, slike rentgenskih in drugih preiskav, krvne slike in vse, kar potrebuje za spremljanje bolnikove bolezni.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo medicinske smeri in specializacijo iz kirurgije na določenem področju, ki jo je uspešno zaključil s specialističnim izpitom.
 • Je samostojen in suveren pri odločitvah.
 • Stalno spremlja novosti v stroki s pomočjo strokovne literature ter z udeležbo na seminarjih in kongresih. Udeležba na kongresih in seminarjih prinese kirurgu kreditne točke, ki se seštevajo in so potrebne za obnovitev specialistične licence, ki jo obnavlja vsakih nekaj let.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: