Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi

Ženska telefonira za pisalno mizo.

Kaj delavec običajno dela:

 • predlaga idejo za projekt z vso potrebno dokumentacijo in poišče finančne vire za izvedbo projekta. 
 • Pri izbiri projekta upošteva predloge stroke in javnosti in se osredotoči na ideje, ki pomenijo bolj učinkovito, racionalno in povezano delo javne uprave. 
 • Pri tem lahko načrtuje projekt, pri katerem gre za upoštevanje dobrih praks iz tujine, ali pa načrtuje popolnoma nov projekt glede na izkušnje, ki jih ima v svojem okolju. 
 • Dokumentacijo pripravi v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni. V njej določi namen, cilje in časovni potek projekta ter morebitne sodelavce in izvajalce. 
 • Poleg vsebinske priprave projekta razdela finančno konstrukcijo, ki mora biti realna, saj se v projekt iz različnih finančnih virov vloži toliko denarja, kolikor ga je snovalec razvojnega projekta predvidel.
 • Preuči tudi možnosti izvedbe projekta s finančnimi viri iz evropskih skladov.
   

Osebnostne lastnosti:

Najbolj pomembna lastnost je želja po posodobitvi procesov javne uprave in iskanje sistemskih rešitev za boljše delovanje javne uprave. Biti mora dober poznavalec e-uprave. Pomembne so dobre retorične in pisne sposobnosti, saj sistemske rešitve in projekte predstavlja v različnih ustanovah, o pomembnih odločata tudi državni zbor in vlada. Pri večjem številu sodelujočih v projektu načrtovalec potrebuje dobre koordinacijske sposobnosti. Zaželene lastnosti so še prilagodljivost, inovativnost in iznajdljivost.

Pogoji dela:

Delo poteka večinoma v pisarni na ministrstvu za javno upravo in na sestankih s strokovnjaki na področjih, kjer je načrtovana sistemska rešitev ali razvojni projekt v javni upravi. Strokovnjak, ki pripravlja sistemske rešitve v javni upravi, je izpostavljen težavam zaradi stresne narave dela, kadar ne uspe najti kompromisa ali soglasja z drugimi udeleženci v politiki ali javni upravi.

Delovni pripomočki:

Nujen delovni pripomoček je računalnik, da lahko strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi pripravi vsebinsko dokumentacijo sistemske rešitve ali projekta. S pomočjo interneta redno spremlja razpise, predpise in drugo dokumentacijo pomembno za projekt. Poznati mora zakonodajo s področja, na katerem načrtuje projekt, zato redno spremlja Uradni list, zakonodajo in predpise Evropske Unije ter usmeritve evropske politike.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Od kandidata se pričakuje univerzitetna ali magistrska stopnja izobrazba z izkušnjami na področju javne uprave v Sloveniji in dobrim poznavanjem delovanja evropskih ustanov.
 • Zaželena je sistematičnost, redno spremljanje in razumevanje razpisov ter sposobnost koordinacije različnih področij in služb, ki sodelujejo v sistemski ali projektni prenovi javne uprave.
   
Oseba za računalnikom, ki si nekaj beleži.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: