Stavbni steklar

Povsem steklena fasada stolpnice.

Kaj delavec običajno dela:

 • izdeluje in vgrajuje stekla na različnih gradbenih objektih;
 • sodeluje pri gradnji ali obnovi starih oken oz. steklenih fasad;
 • pomaga pri nakladanju, razkladanju, sortiranju in skladiščenju stekla in steklenih izdelkov;
 • izdeluje in montira izolacijska stekla ter postavlja sestavljive steklene fasade, nadstreške, steklene strehe, svetlobne jaške in predelne stene iz kaljenega stekla;
 • svetuje strankam in sprejema naročila;
 • v proizvodnji dela s steklarskimi stroji in jih vzdržuje;
 • tiska vzorce na steklo, izdeluje in vgrajuje umetniško izdelana stekla ter ogledala. 

Osebnostne lastnosti:

Stavbnega steklarja zanima področje steklarstva in steklarskih materialov, ki vključuje tudi fiziko, termodinamiko in mehaniko. Veseli ga gradnja in obnova objektov. Je natančen, potrpežljiv in ima občutek za timsko delo. 

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica razmer pri delu so padci z višine, udarci in ureznine. Pri delu na višini je pomembna zaščita z varnostnimi pasovi in zidarskimi odri ter uporaba toplih oblačil, rokavic in primerne obutve, ki služi proti neugodnim vremenskim razmeram. Pred drobci stekla se steklar zaščiti z zaščitnimi očali. 

Delovni pripomočki:

Steklar pri delu uporablja različne materiale, kot so steklo, les, kovina in umetne mase ter različna orodja in stroje za njihovo obdelavo. Gre predvsem za orodja za ročno in strojno rezanje stekla, diamantne žage, vrtalne stroje, stroje za brušenje fazet in robov, stroje za peskanje in sitotisk, brusilne stroje za brušenje desenov in graviranje ter orodja za zastekljevanje in obdelavo lesa, kovin in umetnih mas. Uporablja tudi nivelirno-merilne naprave, barvne vrvice za označevanje ter merilnike zvoka, toplote in vlage. K dokumentaciji njegovega dela spada projektna tehnična gradbena dokumentacija, načrti, tabele, standardi in merila za zvočno jakost, standardi za toplotno izolacijo, porabo energije in požarno izolacijo. Osebno opremo predstavljajo zaščitna sredstva pri delu. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Zna uporabljati različne vrste stekel in druge materiale, ki se uporabljajo pri zastekljevanju in ovirjanju oken. 
 • Zna postaviti sestavljive steklene fasade, nadstreške in predelne stene iz kaljenega stekla. 
 • Pozna postopke v steklarski industriji. 
 • Pozna načine embaliranja stekla, skladiščenja ter ročnega in strojnega transporta. 
 • Zna uporabljati orodja za ročno in strojno rezanje stekla, zastekljevanje, obdelavo lesa, kovin in umetnih mas. 
Staro steklo je potrebno zamenjati.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: