Sobar

Ženska pri postiljanju.

Kaj delavec običajno dela:

 • čisti in pospravlja hotelske sobe in bivalne prostore; 
 • v spalnici delo obsega menjavo posteljnine, čiščenje tal, brisanje prahu, odnašanje odpadkov in praznjenje smetnjakov;
 • v kopalnici zamenja brisače, mila in druge higienske pripomočke;
 • čisti hodnike in javne prostore;
 • zbere umazano perilo in ga odnese v pralnico.

Osebnostne lastnosti:

Sobar ima smisel za red in čistočo. Diskreten je pri vstopanju v sobe gostov. 

Pogoji dela:

Delo sobarja zahteva uporabo osebnih zaščitnih sredstev.

Delovni pripomočki:

Sobar pri svojem delu uporablja čistila, pribor za čiščenje, inventar in potrošni material za sobe.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna postopke urejanja hotelskih sob, kopalnic, hodnikov in vež.
 • Zna pripraviti načrt dela in voditi evidenco.
 • Pri delu je natančen, hiter in zna opaziti podrobnosti.
 • Pozna higienska načela, je redoljuben in vesten.
 • Odlikuje ga diskretnost in čut za goste. 
   
Menjava hotelske kopalne halje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: