Čistilec prostorov

čistilec prostorov

Kaj delavec običajno dela:

  • glavni cilj je kakovostno očiščen prostor, ki je takoj po čiščenju na voljo uporabnikom za bivanje oziroma uporabo;
  • na podlagi izkušenj in znanja delavec izbere primerno metodo čiščenja prostora in čiščenje izvede v skladu z željami naročnika v najkrajšem možnem času;
  • delovne naloge so odvisne od prostora, ki ga čisti, med dnevna opravila pa spada: praznjenje košev za smeti in transport smeti do zabojnika, prezračevanje prostorov z odpiranjem in zapiranjem oken, brisanje prahu na okenskih policah, omarah, stolih, na steklenih površinah, mizah, telefonih, kljukah na oknih in vratih, pometanje, pomivanje ali sesanje tal...

Osebnostne lastnosti:

Ima razvit čut za čistočo. Pri delu je odgovoren, natančen, vztrajen in hiter. Pri tem upošteva človekovo dostojanstvo in se do drugih uporabnikov prostora vede korektno in diskretno oziroma čisti takrat, ko v prostorih ni drugih oseb.

Pogoji dela:

Čistilec prostorov pozna načine uporabe čistil in njihove škodljive učinke, saj so kemična čistila lahko alergeni dražljaj ali povzročitelj morebitnih zastrupitev. Pri delu uporablja bombažno delovno obleko oziroma uniformo, zaščitne rokavice, ortopedske čevlje, gumijaste škornje ter zaščitna očala. Značilne poškodbe so poškodbe prstov na rokah. Čistilec je med delom največkrat v gibanju, včasih je v prisiljeni drži. Dolgoročno se lahko razvijejo poškodbe hrbtenice zaradi prisilne drže in poškodbe nog. Čistilec prostorov dela večinoma v zaprtem prostoru, pogosto ob umetni razsvetljavi.

Delovni pripomočki:

Čistilec prostorov pri delu uporablja različne pripomočke, kar je odvisno od objekta in zahtevnosti čiščenja. Sestavni del njegove opreme so različna čistila za les, keramiko, umetne mase in steklo, krpe in vedra različnih velikosti, dezinfekcijska sredstva, sesalec za prah, stroj za pomivanje večjih talnih površin, metla, smetišnica in lestev. Pri delu nosi delovna oblačila oz. halje, zaščitne rokavice, ortopedske čevlje ali škornje. Če dela s čistilnimi sredstvi, ki so nevarna očem, uporablja zaščitna očala.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za delo čistilca prostorov ni predpisana formalna izobrazba.
  • Delovne izkušnje so zaželene.
  • Glede na tip dela in prostor, ki ga delavec čisti, je deležen različnih izobraževanj, kot so osnove higiene in čiščenja, varnost pri delu, ravnanje s kemičnimi čistili, upravljanje in uporaba strojev za čiščenje. Seznanjen je s hišnim redom prostora, ki ga čisti, pravilnikom o ravnanju z infektivnimi odpadki in standardom ISO 14001.
  • Sposobnost za delo na višini izkazuje z zdravniškim pregledom.
delo z jedkimi čistili
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: