Smetar

Metla in smetišnica na pločniku.

Kaj delavec običajno dela:

  • odstranjuje smeti in odpadke z ulic in drugih javnih površin;
  • čisti pločnike in obcestne jarke, prazni smetnjake;
  • grabi listje v parkih in na drugih zelenih površinah;
  • odvaža odpadke na odpad.
     

Osebnostne lastnosti:

Smetar sodeluje pri čiščenju in pobiranju odpadkov, izvaja kosovni odvoz in občasno priskoči na pomoč drugim čistilcem.

Pogoji dela:

Delo smetarja je zunanje, zato so nevarnosti povezane zlasti z delom na cestnih površinah in izpostavljenostjo prometu. Poškodbe se lahko zgodijo tudi na delovnih strojih in smetarskih vozilih.

Delovni pripomočki:

Smetar pri svojem delu uporablja ročna orodja, kot so metle, krtače, grablje in strojne metle, s katerimi zbira smeti. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima osnovno tehnično znanje za upravljanje enostavnih strojev.
  • Pozna postopek zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov.
  • Zna uporabljati tako ročna kot tudi naprednejša orodja.
Oseba, ki čisti javne površine.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: