Sanitarni inženir

Izvaja nadzor.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja vse oblike zdravstveno-ekološkega nadzora;
 • sodeluje pri načrtovanju in projektiranju naselij, industrijskih con in komunalnih objektov;
 • vodi izobraževanja na področju preventivnih dejavnosti;
 • vodi in koordinira sanitarno delo na področju oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki; 
 • sledi znanstveno raziskovalnim izsledkom in jih vključuje v vsakdanje delo;
 • izvaja strokovna dela na področju dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije. 
   

Osebnostne lastnosti:

Sanitarni inženir je komunikativen, natančen, strokoven in zna utemeljevati svoje odločitve. 

Pogoji dela:

Delo sanitarnega inženirja v nekaterih primerih vključuje tudi delo z nevarnimi snovmi, zato mora poznati možnosti poškodb in z njimi povezane ukrepe.

Delovni pripomočki:

Sanitarni inženir pri svojem delu uporablja različne merilne naprave. K dokumentaciji sodijo Uradni list, področni normativi in predpisi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo
 • Ima široka strokovno-tehnična znanja s področja zdravstveno-ekoloških dejavnosti.
 • Pri delu je samostojen; sposoben je hitrih odločitev, ko je to potrebno.
 • Ima smisel za delo z ljudmi in komunikacijo.
Jemlje vzorce za laboratorijske analize.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: