Psiholog v športu

Shema možgan

Kaj delavec običajno dela:

 • posveča se psihološki pripravi športnikov na obremenitve, osvajanje športnih tehnik in na tekme;
 • izvaja svetovalno delo v strokovnem timu in socialnem okolju športnika;
 • načrtuje, spremlja, usmerja in ugotavlja uspešnost učnega procesa v vadbenem, pripravljalnem in tekmovalnem obdobju športnika ali šporntih ekip;
 • proučuje psihološke lastnosti in zakonitosti gibalne dejavnosti;
 • ukvarja se z vsebinami, ki vplivajo na psihomotorični razvoj in učenje ter na čustveni in socialni razvoj;
 • proučuje skupinske dinamične procese in gibalne aktivnosti v predšolskem in šolskemo bdobju ter pri otrocih z motnjami v razvoju;
 • načrtuje in programira dejavnosti prostega časa in posebno motivacijo za športno motorično dejavnost ter njen vpliv na razpoloženje, počutje in produktivnost;
 • v rehabilitacijskem športu proučuje, oblikuje in prilagaja športno motorične dejavnosti za različne motnje in obolenja.

Osebnostne lastnosti:

Športni psiholog je prilagodljiv, empatičen, strpen, čustveno stabilen, avtonomen in diskreten. Izpostavljen je pritiskom v odnosih s športniki, trenerji, strokovnimi delavci, funkcionarji ter športno javnostjo.

Pogoji dela:

Delo športnega psihologa zahteva dinamično in prilagodljivo osebnost, ki zmore navezovati socialne stike, ob tem pa še vedno ohranja profesionalno distanco. Pri delu je izpostavljen številnim izzivom in pritiskom, ki so posledica visokih pričakovanj in želje po uspehu.

 

Delovni pripomočki:

Športni psiholog dela z ljudmi – športniki, trenerji, strokovnimi sodelavci in funkcionarji, in pri tem uporablja različna diagnostična sredstva. Del aktivnosti vključuje tudi pisanje poročil, navodil in psiholoških mnenj.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna uporabljati različne raziskovalne metode, ki mu pomagajo pri proučevanju psihologije športnikov, trenerjev, tekmovanj in socialne psihologije.
 • Pozna različne psihološke metode pri pripravah športnikov na tekmovanja.
 • Zna motivirati in vplivati na koncentracijo, spreminja negativne miselne vzorce, dviga samozavest in izvaja mentalno pripravo športnika.
 • Obvlada tehnike sproščanja, vizualizacije in obvladovanja misli.
 • Zna izvajati svetovalne pogovore s športniki – če je poleg tega tudi psihoterapevt, zna odpravljati strahove, tesnobne motnje, fobije, motnje razpoloženje in podobno.
Športni psiholog dela s skupino
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: