Pismonoša

Ženska pismonoša na rumenem kolesu

Kaj delavec običajno dela:

 • dostavlja vse vrste pošiljk: pakete, pisma, razglednice, telegrame;
 • razklada in naklada pošiljke na prevozno sredstvo, ki je lahko kolo, moped, avtomobil ali kombi;
 • sprejema pošiljke;
 • prazni poštne nabiralnike;
 • zbira želje in potrebe uporabnikov in jih posreduje upravniku pošte ali kontrolorju;
 • po vrnitvi z dostave opremi in odda nevročene pošiljke, opravi obračun z denarnimi in knjiženimi pošiljkami.
   

Osebnostne lastnosti:

Pismonoša je komunikativen, vztrajen, natančen, pošten in skrben. Zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti in spoštuje zasebnost pri rokovanju s pošiljkami.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je izpostavljen nezgodam v prometu, zato mora upoštevati cestno prometne predpise. Obstajajo tudi Pogoji dela in nevarnosti napadov domačih živali. Zaradi dela v neugodnih vremenskih razmerah so pogostejša prehladna obolenja.

Delovni pripomočki:

Pismonoša pri svojem delu uporablja dostavnik za razvrščanje pošte, poštno torbo, denarnico in druge tehnične pripomočke. Zadolžen je tudi za prevozno sredstvo, ki je lahko kolo, moped, avtomobil ali kombi. K dokumentaciji njegovega dela spadajo dostavne in sprejemne listine.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima znanje za opravljanje poštnih storitev, psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike in varstva pri delu.
 • Zna razvrščati in dostavljati različne poštne pošiljke, prazniti poštne nabiralnike, urejati poštno dokumentacijo.
 • Ima smisel za orientacijo, ki je potrebna pri delu v novih soseskah, okoliših in krajih.
Pismonoša s paketom pred vhodnimi vrati
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: