Pečar

pečar pri polaganju ploščic

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje pečnice za peči, postavlja krušne in lončene peči, kamine in štedilnike;
  • naročniku svetuje pri izbiri ustreznega materiala, velikosti peči, videzu in predvidenih stroških ter zagotavlja kakovost izdelka in varno ogrevanje;
  • številni pečarji so z zamiranjem poklica svojo dejavnost preusmerili v polaganje keramičnih ploščic, a zanimanje za zidane peči v zadnjem času zopet narašča.
     

Osebnostne lastnosti:

Pečar spremlja razvoj na področju novogradenj in uporabe sodobnih materialov. Pečar restavrator dobro pozna ogrevalne naprave iz preteklosti in zna izdelati manjkajoči ornament ali pečnico z namenom rekonstrukcije peči.

Pogoji dela:

Pri delu je ključnega pomena upoštevanje požarne varnosti. Pečar pozna ukrepe za preprečevanje onesnaženja zraka do katerega lahko pride pri nenadzorovanem gorenju v peči. Pomembno pa je tudi poznavanje pravilnega razvoda cevi, ki odvajajo pline. Pri delu uporablja delovno obleko, rokavice in po potrebi zaščitna očala.

Delovni pripomočki:

Pečar pri svojem delu uporablja arhitekturne načrte, tehnično dokumentacijo in načrte razvodov dimovodov. Pri delu uporablja zidarska orodja, lepila, rezalne naprave, različne vrste in oblike pečnic, kuriščne vložke ter orodja za vgradnjo in demontažo peči. Vestno beleži porabo materiala in ob zaključku opravljenega dela izda račun.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna postaviti lončeno peč, kaminsko peč na drva ali pelete in motirati akumulacijski kamin.
  • Zna delati z različnimi pečarskimi materiali, orodji in manjšimi pripomočki.
  • Pozna ekološke predpise ter predpise o požarnem varstvu. Temu primerno zna svetovati tudi strankam in ustrezno ukrepati pri onesnaženem zraku.
  • Zna uporabljati različne vrste izolacij, pozna različne vrste ometov in pleskarskih del.
  • Pozna različne tehnike zidanja peči in načine zaščite arhitekturne dediščine.  
niveliranje položenih ploščic
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: