Lončar

izdelovanje keramičnega predmeta

Kaj delavec običajno dela:

 • oblikuje tridimenzionalne keramične predmete;
 • če dela kot svobodni oblikovalec, izdeluje manjše število keramičnih predmetov npr. različne unikatne posode ali umetniške okrasne predmete;
 • če dela v industriji, oblikuje predmete za množično proizvodnjo; 
 • pogosto dela na podlagi osnutka; 
 • njegovo ustvarjalnost omejujejo standardi, stroški, čas in proizvodne zmogljivosti.
   

Osebnostne lastnosti:

Lončarja zanima oblikovanje različnih predmetov in vzorcev ter delo z ljudmi. Je umetniško nadarjen in ima dobro razvit estetski čut ter izvirne zamisli. Dobro razločuje barve in oblike ter je ročno spreten pri oblikovanju, risanju in slikanju (zna na primer slikati drobne vzorce na keramične vrče). Je potrpežljiv, natančen, sodelovalen in komunikativen. 

Pogoji dela:

Lončar - svobodni oblikovalec običajno dela v manjšem zasebnem ateljeju ali v delavnici in si sam oblikuje delovne pogoje in določa delovni čas.

Lončar - oblikovalec keramike v industriji pa dela v delavniških poslovnih prostorih podjetja in ima običajen delavnik od ponedeljka do petka. Udeležuje se sejmov in po potrebi obiskuje uporabnike. Različna ročna in električna orodja predstavljajo nevarnost za poškodbe, zato mora poskrbeti za varnost pri delu in primerno zaščito.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja tradicionalne rokodelske metode z lončarskim kolesom, s pripomočki kot so kovinske konice, valjarji, rezila, reliefi, šablone, čopiči itd., ali z vlivanjem tekoče gline v mavčne modele ter različne sodobne pripomočke in tehnike, ko uporablja različna ročna in električna orodja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • ima pridobljno nacionalno poklicno kvalifikacijo;
 • zna oblikovati izdelke;
 • zna izdelati lončarski izdelek na vretenu in prostoročno;
 • zna izdelati lončarski izdelek na stiskalnici oziroma stružnici;

 

poslikava unikatne posode
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: