Organizator dela v proizvodnem procesu

Skrbi za koordinacijo dela

Kaj delavec običajno dela:

 • dela na različnih operativnih ravneh v podjetju in skrbi, da poslovni, delovni, informacijski, kadrovski in izobraževalni sistemi delujejo koordinirano in da delo znotraj podjetja, ustanove učinkovito poteka; 
 • skrbi za povezovanje, usklajevanje in koordinacijo dela;
 • skrbi za strategijo delovanja podjetja, ustanove v prihodnosti ter pripomore k bolj učinkoviti organizaciji dela; odgovoren je za vodenje sistemov in upravljanje organizacije znotraj začrtane strategije;
 • skrbi za organizacijo izobraževanja zaposlenih znotraj podjetja za uporabo novih naprav, organizacijo varstva pri delu ali za dodatna izobraževanja tujih jezikov in računalništva; 
 • razvija in vodi dopolnilne dejavnosti v podjetju, ki povezujejo zaposlene tudi izven delovnega časa.
   

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je pomembno veselje do dela z ljudmi. Pozitivna naravnanost in življenjski optimizem se prenaša tudi na ljudi, s katerimi organizator poslovno sodeluje, kot tudi na sodelavce. Zaželeni lastnosti sta potrpežljivost in preudarnost, saj je večkrat treba premisliti o morebitnih posledicah, ki jih lahko določeni dogodki ali dejanja povzročijo v prihodnosti. Ker mora uskladiti marsikateri interes in zahtevo, je pri delu nujno potrebna precejšnja mera iznajdljivosti. 

Pogoji dela:

Za delo na terenu je potrebna predvsem udobna obutev in primerna oprema, na primer zaščitna čelada na delovišču. Zaradi usklajevanja želja različnih strank in iskanja najugodnejše poslovne priložnosti, je organizator dela večkrat pod psihičnim pritiskom. Te dejavnosti (izobraževanja, selitve opreme, proizvodnje ...) lahko potekajo ob koncih tedna ali ponoči, odvisno od vrste aktivnosti in časa, ko najmanj motijo delovni proces. Večkrat se odpravi tudi na teren, kjer preverja, ali delovni proces poteka po načrtu. 

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši pripomoček organizatorja dela je osebni računalnik s primerno programsko opremo. Poleg tega potrebuje pisarniški material, ki mu pomaga organizirati načrtovanje dela. Telefon in internet mu lajšata komunikacijo s strankami in sodelavci, ki delajo po njegovih nasvetih in navodilih. Pomoč pri izvajanju delovnih nalog so tudi različni dokumenti, kot so pravilniki, predpisi in zakoni. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno izobrazbo organizacijske smeri.
 • Ima strokovna znanja iz ekonomije, tehnologije in psihologije. 
 • Obvlada veščine vodenja in organiziranja.  
 • Obvlada administrativne spretnosti in veščine.
 • Ima dobre komunikacijske sposobnosti in pogajalske spretnosti. 
 • Je splošno razgledan.  
Obvlada vodenje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: