Misijonar

Oseba s knjigo in torbo stoji na cesti.

Kaj delavec običajno dela:

Misijonar odhaja med ljudi in jim s svojim delovanjem najprej pomaga, da se začno zavedati svojega človeškega dostojanstva: do samega sebe, do soljudi, narave in družbe.

Osebnostne lastnosti:

Pomembne lastnosti misijonarja so: dejavno krščanstvo, prilagodljivost, učljivost, samostojnost, zrelost in odgovornost. Telesno in duševno zdravje in zmožnost prilagajanja ter življenja v različnih kulturah in klimatskih razmerah je za uspešno misijonarsko delo najpomembnejše.

Pogoji dela:

Razmere za delo misijonarja so odvisne od posamezne dežele in njenega razvoja. Običajno gre za delo v težkih socialnih razmerah. Za delo je običajno potrebna zaščita pred tropskimi boleznimi.

Delovni pripomočki:

Laični misijonarji so v prvi vrsti strokovni pomočniki. Njihovi delovni pripomočki so vezani na poklic, ki ga opravljajo. V teoretičnem smislu so pomembni: Odlok o misijonski dejavnosti in drugi misijonski dokumenti, okrožnice in poslanice ter zakoniki prava.

Znanja in kompetence:

  • ima teološko izobrazbo, preko katere spozna katoliško teologijo in prakso v katoliški Cerkvi; 
  • posebej pomembno je veselje do dela z ljudmi;
     
Skupina otrok sedi in z nasmehom gleda predse.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: