Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Ženska za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • analizira in opredeljuje informacijske enote, samostojno ali v sodelovanju z informatiki opredeljuje bodoče informacijske potrebe, kar mu omogoča dobro poznavanje poslovnih procesov družbe;
 • predlaga strateške usmeritve s svojega področja – informatike;
 • vrednoti potrebna vlaganja v informacijsko tehnologijo; 
 • skrbi za za potrebna vlaganja za vzpostavljanje podatkovnih baz, ki so osnova za kreiranje informacij kot pomoč pri odločanju;
 • odloča o avtomatizaciji poslovnih funkcij za posamezna področja.
   

Osebnostne lastnosti:

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ima izražen interes za informatiko in osnovno dejavnost organizacije. Ima sposobnosti za timsko delo ter vodenje skupin. Je prilagodljiv in strpen, je komunikativen ter ustno in pisno vešč komuniciranja.

Pogoji dela:

Delo ni nevarno in neposredno ne ogroža menedžerja, niti niso potrebni posebni varnostni ukrepi.
Delo opravlja izključno v dobro urejenih pisarniških prostorih. Delovne razmere so na videz zapeljive, ker sodijo k najvišjim položajem v organizaciji, vendar je pri delu izpostavljen nepredvidljivim motnjam in pritiskom. Službena potovanja so pogosta.
 

Delovni pripomočki:

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri svojem delu uporablja računalnik in sodobno programsko opremo, ker pa je dober poznavalec informacijske tehnologije, je pogosto prav on odgovoren, da preizkuša nove delovne pripomočke, preden jih priporoči za uporabo drugim. Eden najsodobnejših pripomočkov za kreiranje informacij, ki pomagajo pri odločanju, je tehnologija podatkovnega skladiščenja. Ta tehnologija zagotavlja in omogoča kakovostne zgodovinske podatke za izdelavo časovnih vrst in njihovo analizo, integrirane in strukturirane podatke ter dodajanje novih podatkov, ne da bi bilo treba zamenjati obstoječe.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo informacijske smeri. 
 • Pozna poslovne procese in metode vodenja. 
 • Ima specialna znanja, kot so poznavanje načel sodobnih razvojnih metodologij, različna tehniška ravnanja, projektna metodologija dela, sodobne metode prenove poslovnih procesov ob ustrezni uporabi informacijske tehnologije.
 • Obvlada veščine vodenja in komuniciranja ter organizacije dela v organizacijski enoti informatike.
 • Sposoben je hitrega razmišljanja, hitro se prilagaja različnim situacijam. 
Sposoben je hitrega razmišljanja, hitro se prilagaja različnim situacijam. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: