Menedžer finančne podružnice

Odgovarja za dobičkonosno poslovanje svoje podružnice.

Kaj delavec običajno dela:

  • odgovarja za učinkovito in dobičkonosno poslovanje svoje podružnice. To vključuje kadrovsko vodstvo, povezovanje s strankami, nadzor računov, posojila in druge bančne storitve;
  • sledi ciljem, ki jih je določilo vodstvo banke in skrbi za dobičkonosno poslovanje. Poskuša ugotoviti, kakšne bančne storitve stranke potrebujejo. To vključuje obračunavanje plač za podjetja, svetovanje o pokojninskih skladih ter svetovanje o investicijah, zavarovanju in davkih fizičnim osebam; 
  • se ukvarja z investicijami, marketingom, usposabljanjem ali kadrovskim svetovanjem, na višjih stopnjah sodeluje pri oblikovanju politike banke in se ukvarja z ekonomsko-raziskovalnim delom.
     

Osebnostne lastnosti:

Odgovoren je za uspešno vodenje in pozitiven poslovni rezultat banke ali njene podružnice. Zanima se za novosti v bančništvu in spremlja denarno finančne tokove. Zna voditi skupino zaposlenih in jih motivirati za bolj učinkovito delo.

Pogoji dela:

Možnosti poškodb pri delu menedžerja finančne podružnice praktično ni, zaradi odgovornosti za pravočasno pripravo finančnih poročil in usklajenost finančnega poslovanja z zakoni pa je delo pogosto stresno. Delo finančnega menedžerja je vezano na pisarno, bančne službe ter druge banke. 

Delovni pripomočki:

Menedžer finančne podružnice uporablja sodobne tehnične pripomočke ter metode dela za vodenje in nadzor poslovanja banke. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, lahko tudi podiplomsko izobrazbo.
  • Dobro pozna delovanje bančnega sistema.
  • Sledi novostim v bančništvu in spremlja denarno-finančne tokove. 
  • Ima vodstvene veščine, zna voditi skupino zaposlenih in jih motivirati za učinkovito delo.
Dobro pozna delovanje bančnega sistema.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: