Lovec

Lovec s puško na rami in psom v gozdu

Kaj delavec običajno dela:

 • varuje lovišče pred nenadzorovanimi posegi v prostor in preganja morebitne divje lovce. 
 • izvaja odstrel divjadi v skladu s predpisanim letnim načrtom. 
 • spremlja in evidentira število divjadi ter drugih prostoživečih živali oziroma opravlja t.i. monitoring lovišča. 
 • spremlja in vodi lovske goste pri lovu in pri opazovanju. 
 • vse ugotovitve in aktivnosti beleži v lovski dnevnik in tako sestavlja kroniko dogajanja v revirju, ki je osnova tudi za strokovne analize. 
 • izobražuje javnosti ter strokovno usmerja lovce pripravnike ter preprečuje in opozarja na ekološke katastrofe v naravi, kot so pogini in zastrupitve živali. 
   

Osebnostne lastnosti:

Lovec je ljubitelj in dober poznavalec dogajanja v naravi. Je telesno zdrav, vzdržljiv in vztrajen. Sposoben je večurnega gibanja v naravi, ki lahko zajema tudi območje visokogorja. Je telesno močan, še posebno je to pomembno pri transportu uplenjene divjadi, ki jo največkrat sam v nahrbtniku ali s pomočjo vleke prenese do transportnega vozila. Druge lastnosti lovca so: dober vid, sluh in voh, mirnost gibov, hitri refleksi, stabilno ravnotežje, dobro zaznavanje prostora in dobra orientacija v naravi. Obvlada verbalno in neverbalno komunikacijo, npr. v komunikaciji med lovskim gostom in lovcem med lovom, in hitro zazna spremembe v položaju gibanja živali, ljudi in drugih predmetov v naravi. Zdravstveno in psihofizično stanje lovca se preverja ob pridobitvi listin za orožje, pozneje pa na rednih zdravniških pregledih.

Pogoji dela:

Lovec dela v naravi, zato je vseskozi izpostavljen različnim vremenskim pogojem in drugim nevarnostim, kot je hoja po nevarnem terenu, padajoče veje z dreves, ugrizi in piki strupenih živali. Delo prilagaja dogajanju v naravi in je povezano z letnimi časi. Tako nekatere delovne naloge opravlja ponoči, npr. odstrel živali, ki so aktivne ponoči, ali zgodaj zjutraj, druge naloge pa opravlja samo v določenem letnem času, npr. krmljenje živali pozimi. Večji del časa preživi v gibanju, pogosto pa več ur v sedečem položaju ali prisiljeni drži, npr. ko čaka na preži. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različno orožje. Med njegovimi pripomočki je še daljnogled, nepremočljiva obleka in obutev ter orodja, kot so nož, lopata, sekira, različne kose, kladivo in delovni stroji za izvedbo biotehničnih del: kosilnice, traktor in motorna žaga. Pogosto je za gibanje po zahtevnejšem gozdnem ali hribovitem terenu potrebno terensko vozilo. Lovec pri nošnji in uporabi orožja upošteva stroge varnostne predpise. Pri ravnanju z različnimi stroji oziroma orodjem, kot je motorna žaga in sekira uporablja predpisana zaščitna sredstva in upošteva predpise o varstvu pri delu. Nosi terensko obleko in obutev, ki jo preskrbi delodajalec. Cepljen je proti klopnemu meningo-encefalitisu in steklini.

Znanja in kompetence:

 • ima predpisano srednješolska izobrazba ustrezne smeri, 
 • ima opravljen obvezni lovski izpit in izpit za lovskega čuvaja.
 • sposoben je samostojno delati v revirju. 
Lovska opazovalnica
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: