Laboratorijski tehnik za biomedicino

Oseba pregleduje vzorce z mikroskopom.

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja različne kemijske, biokemijske in imuno-kemijske analize po standardnih postopkih ali na avtomatskih analizatorjih
  • skrbi za pravilno označevanje vzorcev, tako tistih, ki so odvzeti v laboratoriju, kot tudi tistih, ki so prispeli z drugih oddelkov (npr. bolnišnice) ali po pošti
  • določa krvne skupine in ugotavlja prisotnost protiteles, ki so pomembna za transfuzije
  • opravlja serološke presejalne in potrditvene teste za dokaz virusnih, bakterijskih in parazitskih infekcij.
     

Osebnostne lastnosti:

Laboratorijski tehnik mora biti spreten, saj je mnogo drobnega dela s prsti. Govor mora biti jasen, saj pogosto komunicira tako z bolniki kot s strokovnim osebjem v laboratoriju ali v bolnišničnih oddelkih. Zdrav vid, sposobnost razločevanja barv in fokusiranja na bližino so lastnosti, ki mu omogočajo kakovostno delo.

Pogoji dela:

Delo v laboratorijski medicini poteka v zaprtem prostoru. Laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav. Delo je stoječe ali sedeče s pogostim upogibanjem telesa. Poteka v dopoldanskem času ali v izmenah, odvisno od tipa laboratorija in organizacije službe. Pri delu z bolniki je vedno prisotna možnost prenosa okužbe kot tudi nevarnost okužb s samim biološkim materialom. Zato vestno upošteva navodila za delo in zaščito ter uporablja zahtevano zaščitno opremo, delovno obleko, rokavice, očala in masko.

Delovni pripomočki:

Njegovi pripomočki so: laboratorijska steklovina, plastično posodje, pipete, mešalci in stresalniki, različni tipi avtomatskih analizatorjev, barvni in spektro-fotometri, mikroskopi, centrifuge, sterilizatorji, hladilniki, zamrzovalniki, grelne plošče ipd. Materiali za delo so biološki vzorci: kri, serum, plazma, likvor in urin.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Pozna osnovno zgradbo in funkcijo človeških tkiv in organov, mikroskopsko zgradbo in kemične sestavine celice.
  • Pozna osnovne bolezenske motnje in načela diagnostičnih testov v biološkem material.
Oseba popisuje odvzete vzorce iz laboratorija.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: