Laboratorijski tehnik v živilski industriji

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za higieno živil, varno hrano in dobre higienske prakse. 
 • izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja učinkovitost različnih higienskih tehnik. 
 • nadzira prehode vhodnih surovin v živilskih in prehranskih obratih in vodi ustrezno dokumentacijo. 
 • odloča o sistemu sortiranja in odstranjevanja odpadkov v živilskih, prehranskih in trgovskih obratih. 
 • promovira proizvodnjo varne hrane in organizira delavnice v zvezi z varno hrano in higieno živil. 
 • vodi nabavo in prodajo higienskih sredstev, kemikalij in čistilnih sredstev za potrebe živilskih in prehranskih obratov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Laboratorijski tehnik v živilski industriji rad analizira in raziskuje stvari. Je natančen, skrben, zanesljiv in urejen. Ima dobre komunikacijske spretnosti, saj se mora stalno sporazumevati s sodelavci, strankami in strokovnjaki higiene živil. Ima dobre fizične sposobnosti, odporen je na specifične klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih proizvodnih ali prehranskih obratih ali kemijskih oziroma mikrobioloških laboratorijih. Ima dobro koordinacijo gibov in dobro razvite ročne spretnosti. Ima tudi dobro razvit okus in voh, ki jo potrebuje za opravljanje senzoričnih analiz. Zna se samostojno odločati in sprejemati odgovornost za svoje odločitve.

Pogoji dela:

Lahko se zaposli v proizvodnih živilskih obratih kot organizator varne prehrane pa tudi v prehranskih obratih, v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter podjetjih, ki tržijo izdelke in storitve na področju higiene živil. Razmere za delo so odvisne od njegovega delovnega mesta. V proizvodnih obratih je izpostavljen umetni svetlobi, klimi, hrupu, temperaturnim spremembam in vibracijam. Pri svojem delu večinoma stoji. Ne sme biti občutljiv na kemikalije, čistila in različna razkuževalna sredstva. V prehranskih obratih je izpostavljen klimi, vročini in vlagi, v kemijskem laboratoriju pa nevarnim kemikalijam. V mikrobiološkem laboratoriju je izpostavljen možnim okužbam z mikroorganizmi, ki lahko povzročajo bolezni. Za proizvodne, prehranske obrate in laboratorije velja, da se delo opravlja vsak dan izmensko, tudi ob koncu tedna.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja laboratorijske pripomočke, različne dokumente, normative, standarde in pravilnike, tehnično-tehnološko dokumentacijo in računalnik. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • ima zahtevano višjo (dvoletno) strokovno izobrazbo profila inženir živilstva in prehrane. 
 • ima opravljen izpit iz varnega dela s kemikalijami in iz prve pomoči.
 • obvlada živilsko mikrobiologijo z biotehnologijo in živilsko kemijo z analizo živil. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«