Inženir ladijskega strojništva

Skrbi za posamezne dele ladijskega sistema.

Kaj delavec običajno dela:

 • v strojnici ladje zaseda vodstveno funkcijo in skrbi, da plovba poteka tehnično nemoteno in brez napak, upravlja stroj in vse velike energetske sisteme;
 • nadzoruje sistem proizvajanja električne energije in zagotavlja ustrezno delovanje, nadzoruje sistem parnih kotlov in električnih strojev ter naprav, nadzoruje elektroniko, toplotne menjalnike, hladilnico, črpalke, cevi ter kompresorje;
 • v primeru napake ali okvare skrbi, da je ta čim manj moteča;
 • skrbi za posamezne dele ladijskega sistema in jih poveže v nemoteno delujočo infrastrukturo;
 • skrbi za popravila in vzdrževanje ladij v privezu; 
 • ustrezno ukrepa v primeru razlitja nafte iz tankerjev ali kemikalij;
 • odgovoren je, da čim manj goriv, maziv in onesnaženih voda pride brez prečiščevanja v morje.

Osebnostne lastnosti:

Poleg sposobnosti preudarnega razmišljanja in hitrega ukrepanja v kritičnih trenutkih sta pomembni še marljivost in predanost poklicu ter celotni ekipi sodelavcev. Le želja po doseganju skupnih rezultatov pripomore k doseganju zastavljenih ciljev. Glede na to, da so pomorščaki v delovnem času nenehno na poti, je potrebna odprtost in tolerantnost do drugih kultur.

Pogoji dela:

Poleg neposredne izpostavljenosti višjim temperaturam in hrupu ter različnim oljem za vzdrževanje ladijskega pogonskega stroja, ki zahtevajo uporabo zaščitne delovne obleke, lahko zmanjšana pazljivost ali trenutek nepazljivosti privede do poškodb. Še zlasti so v nevarnosti prsti in dlani, zato je treba nositi zaščitno obleko in rokavice.  Stalen povečan hrup v ladijski strojnici lahko povzroči okvaro sluha, zato je treba uporabljati zaščitne slušalke. Ritem ladijskega dela je vezan na nemoteno delovanje pogonskega motorja. Šele ko je ladja v pristanišču, so pomorščaki prosti. 

Delovni pripomočki:

Pri delu v kontrolni kabini, kjer nadzoruje delovanje pogona in sestavnih delov infrastrukturnega sistema ladje, so mu v neprecenljivo pomoč različni informacijski vmesniki, ki merijo tlak v parnem stroju ladje in moč električnega toka na električnem omrežju. Če gre karkoli narobe, lahko spremembe zazna na monitorjih merilnih instrumentov. V ladijski strojnici si pomaga s klasičnim in prirejenim ladijskim orodjem. Poleg računalniškega in informacijskega sistema mu je v veliko pomoč tehnična dokumentacija, kjer so zapisane vse konstrukcijske in zmogljivostne značilnosti sistema.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo strojne smeri.
 • Natančno pozna sestavo, konstrukcijo, postavitev, delovanje in vzdrževanje glavnih električnih central ter dodatnih mehanizmov in opreme za pogon ladij.
 • Pozna materiale, opravljen ima tečaj varjenja.
 • Obvlada branje načrtov in tehničnih risb oziroma projektne in tehnične dokumentacije.
 • Obvlada vodenje ter vzdrževanja velikih in manjših energetskih sistemov.
 • Ima občutek za tehniko oziroma tehnologijo, ima željo po dopolnjevanju znanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: