Babičar (visoko zahtevna dela)

babičar z novorojenčkom

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja porodniško-ginekološko zdravstveno nego žensk med nosečnostjo, med porodom in v poporodnem obdobju
  • izvaja kakovostno zdravstveno nego novorojenčka in žensk v patronažnem varstvu
  • načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego in jo dokumentira
  • svetuje in izvaja izobraževanja glede načrtovanja družine  
  • vodi negovalni tim, organizira delo in člane tima sproti obvešča o novostih na področju porodniške zdravstvene nege
  • vodi spontane porode in pomaga zdravniku pri vodenju zapletenih porodov
  • jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave in nadzoruje vzdrževanje higienskih razmer na porodniškem in ginekološkem oddelku
  • sodeluje z drugimi strokovnimi službami, nadzira porabo materiala, zdravil in narkotikov.

Osebnostne lastnosti:

Pri opravljanju poklica je v mejah svoje strokovne usposobljenosti samostojen in neodvisen ter za svoje delo odgovoren. Znanje mora nenehno izpopolnjevati in si prizadevati za razvoj stroke in kritičnega razmišljanja. Imeti mora senzorne, mentalne in psihomotorne sposobnosti, čut za organizacijo timskega dela ter human odnos do ljudi.

Pogoji dela:

Obstaja nevarnost okužb pri delu z biološkimi materiali, z okuženo rano, s kapljičnim prenosom, nevarnost kroničnega obolenja hrbtenice, možnost poškodb pri delu z razkužili, hitro vnetljivimi tekočinami, iglami in brizgalkami. Babičar zato uporablja zaščitna sredstva. Nevarnostim in poškodbam se lahko izogne, če ima dovolj znanja, spretnosti in če upošteva pravila varstva pri delu.
Delo babičarja pomeni stalen stres zaradi možnosti nepredvidenega patološkega izida poroda. Delovni čas je triizmenski, z dežurstvi ob nedeljah in praznikih. Njegovo delo je večinoma stoječe, pogosto se pripogiba ter prenaša in dviguje težka bremena pri postiljanju postelje, obračanju in nameščanju porodnice v ustrezen položaj, na posteljo, na operacijsko mizo ali na voziček in nazaj.

Delovni pripomočki:

Babičar pri svojem delu uporablja najrazličnejše pripomočke za ureditev bolnikovega okolja, pripomočke za higiensko oskrbo in prehrano ter za zagotavljanje varnosti bolnika. Izpolnjuje negovalno in medicinsko dokumentacijo, izvide preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunske liste.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene usmeritve, program zdravstvena nega porodniško-ginekološke smeri. Ima znanja, ki zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego, znanja iz posebnosti zdravstvene nege nosečnic, porodnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in bolnic z ginekološkimi obolenji ter znanja in spretnosti za izvajanje diagnostično-terapevtskega programa v sodelovanju s strokovnjaki drugih področij.
  • Dela in naloge babičarja zahtevajo, da je le-ta čustveno in socialno zrela ter inteligentna in izobražena osebnost, kar omogoča human in odgovoren odnos do varovank, družin in družbene skupnosti.
mati z novorojencem
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: