Razstava

»Aktivnost se izvaja v okviru projekta "Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti", ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.«

Specialist za avtomatizacijo

Opis poklica:

Specialisti in specialistke za avtomatizacijo so odgovorni za razvoj in implementacijo avtomatiziranih rešitev z namenom izboljšanja učinkovitosti in produktivnosti v različnih industrijskih in poslovnih procesih. Načrtujejo, testirajo in vzdržujejo avtomatizacijske sisteme, ki nadomeščajo ročno delo. Njihove naloge vključujejo tudi analizo potreb, programiranje avtomatiziranih orodij in sistemov ter stalno spremljanje in optimizacijo delovanja teh sistemov.

Razvijalec strojne opreme

Opis poklica:

Razvijalke in razvijalci strojne opreme oblikujejo, razvijajo in testirajo fizične komponente računalniških sistemov, kot so vezja, procesorji in pomnilniki. Njihove naloge vključujejo načrtovanje arhitekture strojne opreme, izbiro komponent, izdelavo prototipov ter preizkušanje in optimizacijo izdelkov. Prav tako sodelujejo z razvijalci programske opreme, da zagotavljajo združljivost in učinkovitost strojne opreme. So tudi eden izmed ključnih členov pri inovacijah in napredku tehnologije.

Etični heker

Opis poklica:

Etični hekerji in hekerke so strokovnjaki za kibernetsko varnost, specializirani za preizkušanje in izboljšanje informacijskih sistemov ter omrežij. Pogosto izvajajo "penetracijsko testiranje" s katerim poskušajo vdirati v sisteme, da bi odkrili njegove šibke točke. Poročajo o ugotovitvah in svetujejo, kako izboljšati varnost sistemov. Delo etičnih hekerjev in hekerk je ključno za zaščito podatkov in preprečevanje kibernetskih napadov.

Mikrobiologinja

Opis poklica:

Mikrobiologinje in mikrobiologi so znanstveniki, specializirani za preučevanje mikroorganizmov, kot so bakterije, virusi, glive in alge. Njihove delovne naloge vključujejo raziskovanje teh mikroorganizmov, da bi razumeli njihovo strukturo, funkcije in kako vplivajo na ljudi, živali ter okolje. Izvajajo tudi laboratorijske eksperimente, analizirajo vzorce, odkrivajo povzročitelje bolezni, razvijajo cepiva in prispevajo k razumevanju bolezni ter njihovemu preprečevanju in zdravljenju.

Genetičarka

Opis poklica:

Genetičarji in genetičarke so znanstveniki, ki se ukvarjajo s preučevanjem genov, dednosti in variacij v živih organizmih. Njihovo delo vključuje raziskovanje genske strukture in funkcije, analizo dednih vzorcev in mutacij ter razumevanje, kako geni vplivajo na razvoj in vedenje. Njihove naloge pogosto zajemajo tudi genetsko svetovanje, razvoj genskih testov, prispevek k medicinskim in biotehnološkim inovacijam ter sodelovanje v različnih raziskovalnih projektih.

Kontrolorka na tehničnih pregledih

Opis poklica:

Kontrolorke in kontrolorji na tehničnih pregledih so odgovorni za ocenjevanje stanja in varnosti vozil. Njihove glavne naloge vključujejo pregledovanje različnih komponent vozil, kot so zavore, luči, izpušni sistemi in krmilni mehanizmi. Opravljajo tudi testiranje emisij, preverjajo varnostno opremo in pregledujejo ustreznost dokumentacije. Njihov cilj je zagotoviti, da so vozila v skladu z zakonskimi in varnostnimi standardi.

Oblikovalec kovin, oblikovalec ulitkov

Opis poklica:

Oblikovalci in oblikovalke kovin ali ulitkov so strokovnjaki, ki ustvarjajo kovinske dele in komponente skozi postopke, kot so litje, kovanje in obdelava kovin. Njihove naloge vključujejo načrtovanje kalupov, pripravo in taljenje kovin, vlivanje kovine v kalupe, obdelavo in zaključevanje ulitkov. Ta poklic zahteva tehnično znanje o različnih kovinah, natančnost in spretnost pri rokovanju s stroji in orodji za oblikovanje kovin.

Mizar

Opis poklica:

Mizarke in mizarji so obrtniki, specializirani za delo z lesom. Njihove glavne delovne naloge vključujejo oblikovanje, izdelovanje in popravilo raznovrstnega lesnega pohištva in drugih lesenih struktur. Mizarji in mizarke načrtujejo projekte, izbirajo primeren les, izvajajo natančne reze, obdelujejo in spajajo lesene dele. Prav tako se ukvarjajo z brušenjem, lakiranjem in montažo končnih izdelkov, s čimer zagotavljajo visoko kakovost in estetiko izdelkov.

Natakar

Opis poklica:

Natakarji in natakarice so gostinski delavci, ki strežejo hrano in pijačo gostom v restavracijah, kavarnah in drugih gostinskih obratih. Njihove osnovne naloge vključujejo sprejemanje naročil, postrežbo jedi in pijač, svetovanje gostom pri izbiri jedilnika, pripravo računov in pobiranje plačila. Poleg tega skrbijo za urejenost in čistočo jedilnega prostora, zagotavljajo prijetno gostinsko izkušnjo ter hitro in prijazno postrežbo.

Reševalec

Opis poklica:

Reševalke in reševalci so strokovnjaki za nujno medicinsko pomoč, katerih glavna naloga je hitro odzivanje na klice v sili ter zagotavljanje prve pomoči in nujne medicinske oskrbe ponesrečencem ali bolnikom. Njihove delovne naloge vključujejo ocenjevanje stanja pacientov, izvajanje osnovnih in naprednih postopkov oživljanja, upravljanje reševalnega vozila, prevoz pacientov v bolnišnico in dokumentiranje medicinskih intervencij. Reševalci in reševalke so ključni pri reševanju življenj in zagotavljanju nujne medicinske pomoči.

Učitelj računalništva

Opis poklica:

Učitelji in učiteljice računalništva so izobraževalni strokovnjaki, ki poučujejo učence o osnovah in naprednih konceptih računalništva. Njihove delovne naloge vključujejo pripravo in izvedbo učnih načrtov ter predavanje o temah, kot so programiranje, digitalna pismenost, upravljanje podatkov in računalniško razmišljanje. Poleg tega ocenjujejo napredek in razumevanje učencev, spodbujajo kritično mišljenje in reševanje problemov ter usmerjajo učence pri razvoju računalniških veščin.

Prodajalka tehnične opreme

Opis poklica:

Prodajalke in prodajalci tehnične opreme so strokovnjaki za prodajo in svetovanje na področju tehničnih izdelkov, kot so elektronika, orodja, stroji ali gospodinjski pripomočki. Njihove delovne naloge vključujejo seznanjanje s tehničnimi specifikacijami izdelkov, svetovanje strankam, predstavitev in prikaz delovanja opreme, obdelavo naročil in skrb za zaloge. Igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju informacij in pomoči strankam pri izbiri ustreznih tehničnih rešitev.

Vodja gradbišča

Opis poklica:

Vodje gradbišča so osebe, ki so odgovorne za nadzor in usmerjanje gradbenih projektov. Njihove glavne delovne naloge vključujejo načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela na gradbišču, zagotavljanje spoštovanja varnostnih predpisov in nadzor nad roki ter kakovostjo izvedbe. Prav tako komunicirajo s podizvajalci, arhitekti in investitorji, rešujejo težave, ki se pojavljajo med gradnjo, in skrbijo za administrativne naloge, povezane z gradbenim projektom.

Inženir elektrotehnike programer robota

Opis poklica:

Inženirke in inženirji elektrotehnike, specializirani za programiranje robotov, so odgovorni za oblikovanje, razvoj in implementacijo programske opreme, ki nadzira ter usmerja robote. Njihove delovne naloge vključujejo pisanje in testiranje programskih kod, integracijo robotskih sistemov z drugimi tehnološkimi rešitvami, diagnosticiranje in odpravljanje napak ter optimizacijo delovanja in učinkovitosti robotskih sistemov. Ta poklic združuje znanje elektrotehnike in računalništva ter je ključen za inovacije v robotiki.

Farmacevtka v laboratoriju

Opis poklica:

Farmacevti in farmacevtke v laboratoriju so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, razvojem in testiranjem farmacevtskih izdelkov. Njihove delovne naloge vključujejo pripravo in analizo zdravilnih učinkovin, izvajanje kemijskih in bioloških testov, spremljanje kakovosti in stabilnosti farmacevtskih izdelkov ter sodelovanje pri razvoju novih zdravil. Ta poklic zahteva natančnost, poznavanje kemijskih procesov in skladnost z regulativnimi standardi v farmacevtski industriji.

Operaterka CNC-stroja

Opis poklica:

Operaterke in operaterji CNC-stroja upravljajo računalniško krmiljene CNC-stroje, ki avtomatizirano obdelujejo materiale, kot so kovina, plastika ali les. Njihove naloge vključujejo nastavljanje in programiranje strojev za specifične načrte, spremljanje delovanja stroja, izvajanje korekcij in vzdrževanje. Ta poklic zahteva tehnično znanje, natančnost in sposobnost branja tehničnih risb ter zagotavlja visoko kakovost in natančnost izdelanih delov.