Tapetnik dekorater

Moški v delavnici s kosi zvitega usnja.

Kaj delavec običajno dela:

 • sprejema naročila in izdela okviren izračun stroškov ter določi rok izdelave;
 • šiva in oblikuje žimnice, prevleke, naslone, sedeže, fotelje, dekorativne in druge izdelke;
 • napenja vzmeti, vgrajuje okovja, lepi in pritrjuje tekstilije ter druge materiale;
 • zabija gumbe in druge okrasne dodatke;
 • vliva ali brizga tapetniška polnila, upravlja stroje za napenjanje in pritrjevanje materialov;
 • nadzira merilne instrumente in spremlja postopek dela;
 • izvaja osnovno mazanje strojev in naprav ter preverja njihovo delovanje; 
 • prenaša, naklada, transportira in skladišči izdelke ter vodi skupino izvajalcev;
 • nadzira delovanje ventilacijskih naprav in transporterjev v procesu dela ter beleži porabo materialov. 

Osebnostne lastnosti:

Tapetnik ima smisel za estetiko in oblikovanje izdelkov, zna opažati podrobnosti in je ustvarjalnega duha. Pri delu je samoiniciativen in organiziran, občutek ima za delo v skupini. Prizadeva si za racionalno uporabo surovin, materialov in drugega blaga. 

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica zahtevnih pogojev dela so udarnine, vreznine in odrgnine, možne so tudi okvare hrbtenice in sluha. Pri delu je obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev, in sicer: delovna obleka, pokrivalo, čevlji z jekleno kapo, brezrokavnik za zunanja dela, zaščitna svetla očala, obrazni ščitnik ali zaščitna maska in glušniki.

Delovni pripomočki:

Orodja, ki jih tapetnik uporablja pri svojem delu so: ročne škarje, noži, šivanke, šestila, ravnila, čopiči, šila, pištole, izvijači, matični in drugi ključi, žeblji, vijaki, kovice, nastavki, vložki, sponke, zavese, dekorativni dodatki, tekstil, naravno in umetno usnje, guma, PVC materiali, papir, folije, vzmeti, vrvice, sukanec, lepila, laki, razredčila, barve, embalaže, nalepke, strojna olja in masti, emulzije, razpršila, krpe, vata, gobice, žigi, ter tehnični in drugi pripomočki. Pomaga si s stroji za rezanje in krojenje tapetniških materialov, stroji za vlivanje oz. brizganje polnil in stroji za razrez ali oblikovanje polnil, šivanje, obrezovanje in izdelavo vzmeti. Poleg vsega naštetega uporablja tudi  računalnik in tiskalnik. K dokumentaciji  spadajo naročilnice, delovni nalogi, dobavnice, računi, tovorni listi itd.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Zna risati načrte za tapetniške izdelke ter izdelke po načrtu razstaviti na elemente in zanje narisati kosovnice.
 • Pozna tehnološke lastnosti tapetniških materialov, lesa in pomožnih materialov.
 • Zna izvesti tehnične postopke obdelave tapetniških materialov in lesa.
 • Pozna tehnične predpise in predpise varstva pri delu.
 • Pozna zgradbo, delovanje in način uporabe strojev ter naprav za obdelavo tapetniških materialov in lesa.
   
Moški pri tapiciranju,
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: