Steklopihalec

Moški, ki oblikuje steklo.

Kaj delavec običajno dela:

 • steklopihalec dela v skupini, ki jo vodi mojster steklopihalec, 
 • nabira steklovino, izdeluje kroglice različnih velikosti, preoblikuje stekleno maso ter izpihuje izdelke;
 • prinaša steklo za ročke, podstavke in druge dodatke;
 • dela na polavtomatskih napravah, stiskalnicah, KIKO strojih;
 • pripravi odprtino na peči in jo prilagodi za odvzem steklovine,
 • pred pričetkom dela pripravi tudi vsa potrebna orodja, pripomočke in kalupe za delo.
   

Osebnostne lastnosti:

Steklopihalec ima smisel za ročno delo in oblikovanje. Vseskozi se strokovno usposablja in izpopolnjuje ter pridobiva znanja novih tehnik za izdelavo zahtevnejših izdelkov.

Pogoji dela:

Poškodbe pri delu se največkrat kažejo kot ureznine in manjše opekline, ki so posledica nepazljivosti pri rokovanju z izdelki. S preventivnimi ukrepi in upoštevanjem navodil varstva pri delu se le redko zgodijo.

Delovni pripomočki:

Steklopihalec pri svojem delu uporablja steklarsko pipo, lesene in kovinske kalupe in oblikovalce. Glede na tehniko izdelave si pomaga tudi s številnimi tehničnimi in kontrolnimi pripomočki. Pomemben del procesa dela je tudi tehnološka skica, iz katere je razvidna oblika in debelina izdelka, kar pihalcu pomaga pri ustrezni razporeditvi steklene mase. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna oblikovati maso in izpihovati steklene izdelke iz različnih vrst stekel.
 • Obvlada delo na polavtomastkih napravah, stiskalnicah in KIK strojih kot nabiralec steklovine, stiskalec ali izpihovalec.
 • Pozna proces priprave na delo, kar vključuje pripravo potrebnega orodja in delovne odprtine na peči. 
Pihanje stekla.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: