Šiviljec

Ženska za šivalnim strojem.

Kaj delavec običajno dela:

  • podobno kot krojač kroji in šiva obleke, perilo in druge tekstilne izdelke iz tkanin, pletenin ali vlaknin;
  • v industriji dela na eni od tehnoloških faz: pripravlja krojenje, zarisuje kroje in kroji, označuje ukrojene sestavne dele izdelka, jih kompletira in nato šiva na različnih šivalnih strojih, kar je odvisno od vrste izdelka in tehnološkega predpisa. 
     

Osebnostne lastnosti:

Šiviljec spremlja novosti v stroki, kot so novi materiali, tehnološki postopki, stroji in naprave ter se seznanja z modnimi zahtevami. Je samodiscipliniran, odgovoren, urejen, vesten, natančen, ekonomičen in marljiv. 

Pogoji dela:

Ker delo zahteva naprezanje oči in vztrajanje v specifični drži, so možne okvare vida in vratnega dela hrbtenice. Pogoste poškodbe so tudi vbodi in vreznine, a se jim z upoštevanjem predpisov o varnem delu, ki vključuje delo s stroji in napravami ter uporabo zaščitnih oblačil in obutve, da izogniti. Pomembno je tudi redno izvajanje telesnih vaj in delovni odmori.

Delovni pripomočki:

Šiviljec pri svojem delu uporablja polagalne stroje in naprave, krojilne stroje s krožnim ali vertikalnim nožem, tračne žage, naprave za zarisovanje in označevanje, mize in police. Med orodja spadajo škarje, noži, sekalci, prebijala, prijemalke, igle in drugo. K pripomočkom sodijo tudi eno ali večigelni šivalni stroj, likalni stroj, stroj za zlaganje, etiketiranje, pakiranje in označevanje s črtno kodo, vezilni stroj z eno ali več glavami, transportni ali tekoči trak, vozički in druge naprave za notranji transport. Osnovni materiali s katerimi dela so: tkanine, pletenine in vlaknine različnega surovinskega sestava, barv in vzorcev, vezenine, mrežasti, čipkasti in elastični materiali. Pomožni material zajema podloge, medvloge, sukance, trakove, ramenske vložke, elastike, vrvice, zadrge, etikete, gumbe, sponke, obešalnike, škatle in vrečke. K dokumentaciji njegovega dela spadajo evidenčni, obračunski in spremni dokumenti, navodila za tehnološko in organizacijsko pravilno izvedbo del, navodila za varno delo in pravilno uporabo strojev, orodij in naprav.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izbrati osnovni in pomožni material ter ga pripraviti za krojenje.
  • Zna pripraviti kroje in šablone ter spretno uporabljati orodja in naprave. 
  • Zna pripraviti vse potrebno za različne vrste in tehnike šivanja. 
  • Pozna postopke kontrole opravljenega dela in morebitnih popravil. 
  • Zna vzeti telesno mero stranke in iz nje oblikovati primeren kroj oblačila.
Ženska in krojaška lutka.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: