Rudarski inženir

Izvaja nadzor in spremlja varnostne razmere v jami.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja nadzor in spremlja varnostne ter tehnološke parametre v rudniku;
 • vodi akcije ob izrednih dogodkih;
 • organizira in izvaja izobraževanja;
 • pripravlja in izvaja ekološke standarde ter standarde iz sistema kakovosti;
 • organizira varstvo pri delu, tečaje prve pomoči in preverja znanje zaposlenih;
 • izvaja analize vzrokov poškodb pri delu in predlaga nove ukrepe;
 • sodeluje pri tehničnih pregledih ter vodi raziskave;
 • izvaja rudarske meritve ter preučuje in izpopolnjuje geološke in jamske karte;
 • vodi skupine projektantov in koordinira delo;
 • jemlje in popisuje vzorce ter piše poročila. 
   

Osebnostne lastnosti:

Rudar je pri svojem delu samostojen, samoiniciativen in ima razvit občutek za odgovornost. Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo ženskam odsvetujejo izobraževanje in delo v rudarstvu. 

Pogoji dela:

Izrazito nevarnosti predstavljajo plazovi, podiranje stropov in sten, steberni udari, vdiranje strupenih plinov, vode, požari in eksplozije, zato je predpisana uporaba zaščitnih sredstev tako pri delu pod zemljo kot tudi na deloviščih. Zaradi dela v zaprtih prostorih in pod zemljo je za ta poklic značilna tudi psihična obremenitev. Rudarski inženirji so izpostavljeni hrupu in močnemu kroženju zraka. Pogoste so poškodbe rok, nog in glave, največje obremenitve trpi hrbtenica. Vsak posameznik je opremljen s samoreševalcem in metanometrom. 

Delovni pripomočki:

Rudarski inženir pri svojem delu uporablja zaščitno obleko, opremo in ostala zaščitna sredstva. Del pripomočkov predstavlja tudi pisarniška in informacijska oprema, oprema za risanje in projektiranje ter oprema za rudarske meritve. Osnova njegovega dela so zakonski predpisi, službeni nalogi, jamski načrti, katastrske karte in tehnična dokumentacija. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima visoko strokovno ali univerztetno izobrazbo.
 • Pozna ekonomiko pridobivanja mineralnih surovin in razume strokovno izrazoslovje v vsaj enem tujem jeziku. 
 • Ima smisel za vodenje sodelavcev in upravljanje komunikacij.
 • Ima poglobljeno znanje s področja varnosti in zaščite pri delu. 
 • Obvlada tehnike in načine transporta, zračenja, odvodnjavanja in skladiščenja.
Vodi raziskave.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: