Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov

Roka na igralnem avtomatu.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za sprotno vzdrževanje in popravljanje igralne tehnike in instalacij; 
 • pregleduje stanje, preprečuje in odpravlja napake, menja posamezne dele in kontrolira njihovo delovanje; 
 • usklajuje in nadzira vzdrževalno-servisna dela, ki jih opravljajo zunanji izvajalci;
 • naloga je komisijsko praznjenje avtomatov in štetje žetonov; 
 • prevzema material, skrbi za njegovo priročno skladiščenje in upravlja zaloge; 
 • sodeluje pri vzdrževanju reda, pri prenašanju materiala do porabnikov, pri organizaciji inventur.
   

Osebnostne lastnosti:

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov mora imeti smisel za reševanje elektrotehničnih problemov, zlasti za ugotavljanje in popravljanje napak na električnih in elektronskih aparatih. Pri delu mora biti potrpežljiv in natančen. Delo, ki zahteva iznajdljivost in dobro organizacijo, opravlja samostojno. Ima interes za prilagajanje tehničnim novostim in spremembam. Pomembna je sposobnost logično-analitičnega mišljenja na podlagi opazovanj in meritev. Pozoren mora biti na podrobnosti.

Pogoji dela:

Dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, pri umetni svetlobi, izpostavljen je slabšemu zraku in prašnim delcem. Popravila in vzdrževalna dela opravlja stoje ali sede, včasih tudi čepe s pripogibanjem. Delo z elektrotehničnim materialom, aparati in napravami zahteva seganje, rokovanje in delo s prsti, včasih tudi premikanje aparata ali naprave.
Dela z napravami pod električnim tokom. Če upošteva varnostne predpise in postopke s pravilno uporabo merilnega orodja in opreme, ki je priključena na omrežno napetost, nevarnost električnega udara lahko prepreči. 
 

Delovni pripomočki:

Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov dela z različnimi avtomati, video in elektro napravami ter instalacijami. Pri njihovem vzdrževanju in servisu si pomaga z raznimi mehanskimi in električnimi ročnimi orodji in spajkalniki ter z merilnimi instrumenti. Uporablja elektronske komponente, elektromagnetne in elektromehanske ter kovinske komponente. Pri delu si pomaga s tehnično dokumentacijo. Dela tudi z naročilnicami, računi in reklamacijami.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • ima dobro strokovno znanje iz elektrotehnike in elektronike, izobrazbo elektrotehnika elektronika;
 • pozna elektronske elemente, vezja, naprave, sisteme, sklope, njihove zasnove in principe delovanja; 
 • opravljen izpit iz varstva pri delu;
 • končano usposabljanje za izvajanje posebnih iger na srečo;
Oseba uporablja električni izvijač
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: