Ortopedski tehnolog

Pregled in oskrba sklepa na roki.

Kaj delavec običajno dela:

 • fizično in psihično pripravi pacienta na poseg; 
 • glede na izvid namesti pacienta v ustrezen položaj in usklajuje delo v timu; 
 • sodeluje v zdravstvenem timu pri namestitvi poškodovanega dela telesa, kosti ali sklepa v normalen položaj, npr. pri zlomih in izpahih; 
 • oskrbi poškodovane dele telesa, kosti ali sklepe v normalen položaj ter namesti ortopedske in tehnološke pripomočke;
 • nato izdela terapevtsko imobilizacijo iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike; 
 • pacienta pouči o tem, kako ravnati s poškodovano okončino in kako izvajati vaje za vzdrževanje mišic in sklepov; 
 • po potrebi kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni imobilizacije tako, da izreže ali skrajša mavčno oblogo ter popravi ali zamenja oblogo; 

Osebnostne lastnosti:

Ortopedski tehnolog deluje v okviru zdravstvenega tima, kjer je pomembno jasno sporazumevanje in usklajeno delovanje, da ne prihaja do nepotrebnih zapletov pri zdravljenju. Čut za delo z ljudmi in potrpežljivost sta dve najpomembnejše lastnosti ortopedskega tehnologa. 

Pogoji dela:

Ortopedski tehnolog pri zdravstvenih posegih dviga težka bremena. Pacienta namesti ali premesti v udoben položaj, v katerem mu bo lahko naravnal in imobiliziral poškodovano okončino. Pogosto dela v prisilni drži, še posebej, ko mavči, pripravlja mavčne obloge in jih namešča na poškodovani del telesa. Pri delu uporablja zaščitne rokavice in drugo zaščitno opremo. Zaradi mavčenja se delovno oblačilo pogosto zamaže. Ker delo opravlja v bolnišničnem oddelku, kjer je povečana možnost okužb, mora tehnolog vzdrževati higiensko neoporečno delovno okolje. Zaradi pacientov, ki iščejo nujno zdravstveno pomoč zaradi zlomov, izpahov in drugih poškodb, je delo zahtevno in fizično naporno.

Delovni pripomočki:

Ortopedski tehnolog uporablja pri delu mavčarsko mizo in mavčarsko žago s sesalcem, rentgenski ojačevalec in po potrebi pripomočke za oživljanje. Zlom kosti ali poškodbo oskrbi z imobilizacijskimi povoji iz različnih materialov vseh dimenzij. Uporablja tudi ortoze, ortopedske naprave za podporo, preprečevanje ali korekcijo okvare ali za izboljšanje delovanja telesa, obvezilni in sanitetni material ter druge tehnične pripomočke. Svoje delo spremlja in nadzira s pomočjo računalniške opreme. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 7 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima opravljen strokovni izpit. 
 • Ima znanja s področja imobilizacije in mobilizacije, pozna materiale, potrebne za imobilizacijo in mobilizacijo. 
 • Ima čut za delo z ljudmi. 
 • Ima znanja iz oživljanja (reanimacije).
Terapevtska imobilizacija sklepa.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: