Operater v kontaktnem centru

Ženska s slušalkami in mikrofonom za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • kot operater v kontaktnem, klicnem centru ali centru za obveščanje in reševanje odgovarja na telefonske klice strank ter jim posreduje želene informacije, pojasni storitve, nudi pomoč;
 • vzpostavi stik med stranko in notranjimi službami centra, podjetja, ustanove;
 • odgovarja tudi na elektronska sporočila, pri čemer obdela vprašanje in posreduje odgovor na elektronski naslov stranke. 
   

Osebnostne lastnosti:

Operater v kontaktnem centru ustno ali pisno posreduje odgovor na vprašanje uporabnika preko različnih medijskih kanalov, ali pa posreduje vprašanje osebi, pristojni za pripravo odgovora. Kljub novim tehnološkim možnostim je telefonski pogovor še vedno najbolj oseben in neposreden stik klicatelja in operaterja.

Pogoji dela:

Operaterju pri delu ne grozijo nevarnosti, čeprav se lahko pojavijo okvare hrbtenice zaradi sedečega dela. Prav tako je obremenjen glas, zato je pomembno, da ga ne izgubi.

Delovni pripomočki:

Operater uporablja telefon za sprejem klicev in računalnik, kjer spremlja elektronska sporočila, naslovljena na kontaktni center. Dobro pozna ustroj in delovne procese poslovnega sistema in ima dostop do baze znanja ustanove, da lahko uporabniku posreduje pravilen in celovit odgovor. Pri tem uporablja podatkovne baze na posameznem delovnem področju in storitve, ki jih zagotavljajo. 

Znanja in kompetence:

 • Posebna izobrazba ni predpisana. 
 • Na delovnem mestu se pouči o postopkih telefonske prodaje kot tudi o storitvah ali izdelkih, ki jih predstavlja, tako da lahko hitro pojasni dilemo ali odgovori na vprašanje naslovnika. 
 • Pozna tudi procese dela, postopke in naloge, ki potekajo v podjetju, ustanovi.
 • Ima dobre psihofizične zmožnosti. Dobro vidi in sliši. Delovno mesto ni primerno za gluhe in naglušne osebe.
 • Aktivno obvlada slovenski jezik. 
 • Ima govorne sposobnosti. Ima jasno izreko, govori razločno. Delovno mesto ni primerno za osebe z motnjo v govoru.
Delovno okolje operaterja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: