Oljar

Oljar meša

Kaj delavec običajno dela:

 • dela po vnaprej določenih postopkih in po predloženi tehnično-tehnološki dokumentaciji; 
 • samostojno prevzema oljna semena in plodove oljnic in jih pripravi za notranji transport. Semena in plodove strojno čisti, sortira po obliki, suši in skladišči, lušči, melje in praži, stiska v hidravličnih stiskalnicah, ekstrahira semena v topilih;
 • surova olja hladi in filtrira ter prečrpava v zbiralnike;
 • oljar predeluje milnico v maščobno kislino ter čisti odplake, nečistoče; 
 • jemlje vzorce surovin, polizdelkov in izdelkov, jih analizira in oceni; 
 • vzdržuje stroje in naprave, kontrolira njihovo delovanje, jih čisti in opravlja manjša popravila.
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da ima smisel za osebno higieno, da zna hitro ukrepati v posebnih situacijah in prevzeti odgovornost za svoje postopke. Pomembna je tudi sposobnost vizualne presoje in ločevanja predmetov, njihove oblike, videza in barve. Zna analizirati podatke, zmožen je miselne koncentracije in hitrega odločanja. Imeti mora dobro razvit vonj, okus in vid, predmete mora razlikovati ne le po obliki in po barvi, temveč tudi po barvnih odtenkih.

Pogoji dela:

V obratu je izpostavljen večjim temperaturnim spremembam (hladilne naprave, para, visoka vlažnost, mokrota), hrupu, prepihu in različnim kemičnim sredstvom. V delovnih prostorih je pretežno umetna svetloba. Izpostavljen je možnostim padcev na mokrih, spolzkih tleh ali poškodbam pri padcu bremen med transportom. Nevarni so tudi vrteči se deli strojev in delo z vročimi napravami in paro. Dela sam ali v skupini, v eni ali več izmenah. 

Delovni pripomočki:

Oljar uporablja enostavna orodja, pa tudi zahtevne stroje in naprave ter računalniško vodeno procesno opremo. Pri svojem delu uporablja tudi tehniško-tehnološko dokumentacijo, normative in standarde. Materiali, s katerimi dela, so semena in plodovi oljnic, rastlinska olja in pomožni materiali. Uporablja tudi sredstva za čiščenje onesnaženih odpadnih vod. Za zaščito pred poškodbami uporablja predpisana zaščitna sredstva in upošteva pravila o varstva pri delu ter sanitarne predpise.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • izobražuje na srednji živilski šoli in pridobi splošna in strokovna znanja ter praktična znanja po programu živilec;
 • pozna tehnologijo predelave živil;
 • pozna prehrambene potrebe in zahteve človeka;  
 • pozna značilnosti posameznih živil in vrednostmi za organizem ter z vlogo in pomenom mikroorganizmov v živilski industriji; 
Sončnice in flaška olja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: