Odčitovalec s števcev

Oseba odčita vodni števec.

Kaj delavec običajno dela:

  • beleži porabo po števcu, da lahko podjetje izstavi naročniku pravilen račun;
  • preverja, če števec deluje pravilno; 
  • pokvarjene števce prijavi podjetju, ki jih nato popravi ali zamenja. 
     

Osebnostne lastnosti:

Delavec potrebuje za delo dobro psihofizično zmogljivost in zbranost pri vpisovanju izmerjenih vrednosti. Odčitovalec števcev mora biti zelo natančen pri svojem delu, saj zaradi napačnega odčitavanja lahko pride do pomot pri izstavljanju računov naročnikom. Biti mora vedno urejen, zanesljiv in vljuden.

Pogoji dela:

Med delovnim časom obiskuje stranke, ki mu omogočijo dostop do števca. Pri delu pogosto uporablja avtomobil s katerim opravi veliko voženj, veliko tudi prehodi. 

Delovni pripomočki:

Odčitovanje s števcev poteka na različnih merilnih napravah: električnih, plinskih in vodovodnih. Pri delu uporablja obrazce kamor vpisuje izmero porabe, ki jo beleži števec oziroma merilna naprava.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • srednja poklicna izobrazba tehnične smeri;
  • zna voziti avtomobil;
Električni števci
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: