Očesni optik

Očesni optik z velikim izborom očal.

Kaj delavec običajno dela:

 • svetuje pri izboru, uporabi in negi očesnih pripomočkov; 
 • izdeluje, popravlja, servisira in prodaja očesne pripomočke;
 • polira in nastavlja optične elemente, kot so prizme, leče in zrcala; 
 • z ultrazvočnimi napravami čisti optične komponente, jih lepi in centrira na ustreznih strojih s pomočjo specialnih orodij.
   

Osebnostne lastnosti:

Optik izdeluje vse vrste očal po vnaprej določenih predpisih in normativih. Strankam svetuje in jih informira o pravilni uporabi pripomočkov za boljši vid. Ugotavlja, kakšne so potrebe in želje stranke in ji s svojim znanjem, spretnostjo, pripomočki, aparaturami in instrumenti te želje in potrebe uresniči. Optik je spreten in takten pri delu z ljudmi, imeti mora tudi smisel za estetiko.

Pogoji dela:

Poškodbe pri delu se lahko pripetijo zaradi nepazljivosti pri brušenju, rezanju in podobno. Tem se je mogoče izogniti, če optik pri delu upošteva navodila in uporablja predpisana zaščitna sredstva. Optik dela v zaprtem prostoru, pretežno stoje in sede z obračanjem ter poseganjem. Delo opravlja pretežno z rokami in s prsti. Pri delu je pomembna svetloba, če je le mogoče dnevna z dodatnim svetlobnim virom, kadar je to potrebno. 

Delovni pripomočki:

Optik pri svojem delu uporablja precizne optične stroje in orodja, kot so optični instrumenti in naprave ter instrumenti za merjenje vida. V optiki se uporabljajo različni materiali za obdelovanje in izdelovanje izdelkov. Običajno so to materiali organskega in karbonatnega izvora, posebni materiali za okvirje očal, kot so acetat, roževina in še veliko drugih. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima srednješolsko izobrazbo optične smeri.  
 • Ima specifična strokovna znanja iz osnov tehnike, tehnologije materialov v optiki ter obdelovalnih postopkov pri delu. Pozna fizikalno, očesno in očalno optiko. Pozna in uporablja optične instrumente za optične meritve. 
 • Obvlada zarisovanje, popravljanje, lotanje, lepljenje, poliranje in čiščenje. 
 • Obvlada montažo očal, merjenje z optičnimi aparati in instrumenti, kontrolo končnih izdelkov, centriranje, ročno brušenje, izbor korekcijskih stekel ter izbor okvirjev za korekcijska stekla.
 • Dobro pozna anatomska merila, zna opazovati in ima smisel za estetski videz obraza. 
 • Svetuje pri izboru okvirjev za očala, jih skicira in tudi izdela. 
 • Izdeluje očesne pripomočke, jih popravlja, servisira in tudi prodaja. 
 • Obvlada natančno poliranje in nastavitve optičnih elementov, kot so prizme, leče in zrcala. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: