Mornar

Osebi na krovu vlečeta vrvi

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja ladjo za natovarjanje ali raztovarjanje ter dviga oziroma spušča pokrove skladišč;
 • pri privezu, odvezu oziroma na sidrišču dela pod neposrednim nadzorom vodje krova;
 • skrbi za vzdrževanje ladje, čisti, pripravlja za barvanje, pere in konzervira ter jih prekriva z zaščitnimi sredstvi; 
 • skrbi za vzdrževanje in čiščenje krova, rezervoarjev, skladišč, notranjih ladijskih prostorov ter prostorov za skupno uporabo; 
 • pripravlja, pospravlja in vzdržuje jambor ter jeklene in druge vrvi, dvigala upravlja po vsaj enoletnem stažu na ladji; 
 • sodeluje pri zaščiti, pregledih, nadzoru in premiku tovora; 
 • skrbi za opremo na krovu ter za reševalno in protipožarno opremo; 
 • sodeluje pri vkrcavanju hrane in drugega materiala za potrebe osebja na ladji.

Osebnostne lastnosti:

Imeti mora izražen interes za morje in življenje na ladji. Pomemben je skrben odnos do dela in ročne spretnosti, imeti mora sposobnost za skupinsko delo. Brez težav mora navezovati stike z ljudmi in se zna prilagoditi življenju na ladji v zelo majhnem kolektivu. Z delom na ladji se izuri v mornarskih veščinah in pridobi izkušenost, ki je pogoj za varno gibanje po ladji, za delo v temi in v slabem vremenu.

Pogoji dela:

To je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in z večjo možnostjo obolenj. Zato mora mornar dosledno upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati zaščitna sredstva. Mornar dela na prostem in v notranjosti ladje. Delo spremljajo različne vremenske razmere, vibracije, ropot, delo na višini in spremenljivo vreme. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični telesni napor ter prenašanje bremen. Opraviti mora vsa potrebna cepljenja proti nalezljivim tropskim boleznim.

Delovni pripomočki:

Mornar dela z različnimi orodji, napravami, čistili in kemikalijami.

 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo katerekoli smeri. 
 • Je star največ 30 let.
 • Kot mornar čistilec stroja ne potrebuje posebne kvalifikacije. Po nekajletnih izkušnjah lahko napreduje na delovno mesto krmarja.
 • Izurjen je v mornarskih veščinah ter pridobi izkušenost, ki je pogoj za varno gibanje po ladji, za delo v temi in v slabem vremenu.
 • Obvlada osnovno vzdrževanje ladje, pomožna dela pri privezu in odvezu ladje ter natovarjanje in raztovarjanje tovora.
Vrv na privezu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: