Mlinar

Mlin ob potoku

Kaj delavec običajno dela:

 • predeluje različne vrste žit v mlevske izdelke za prehrano ljudi.
 • vzorči, tehta in opravlja prevzeme žit, njihovo razvrščanje po kakovosti in skladiščenje. 
 • izvaja nadzor nad kakovostjo žitnih zrn in skladiščnimi pogoji v silosih. 
 • zagotavlja zahtevano higiensko raven prostorov, strojev in naprav (redno čisti stroje, poskrbi za vzdrževanje, upošteva higiensko-sanitarne predpise itd.). 
 • opravlja notranji transport in nadzor nad razmerami v silosih oziroma skladiščih za žita, mlevske izdelke in pakirane mlevske izdelke. 
 • skrbi za pravilno skladiščenje embaliranih mlevskih izdelkov do končne prodaje.
   

Osebnostne lastnosti:

Mlinar je natančen, skrben, osebno urejen, dobro pomni podatke, hitro reagira v nepredvidenih razmerah in je psihično stabilen. Ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno delovnih prostorov. Mlinar je telesno dobro vzdržljiv za fizično zahtevno delo. Nima alergij na žita ali celiakije. Ima dobro koordinacijo gibov in ročne spretnosti za upravljanje strojev in naprav. Pri delu s stroji je zbran, odgovoren ter hitro ukrepa v nepredvidenih situacijah. Ima dober vid, razlikuje barve in barvne odtenke. Ima tudi dober sluh, saj je pomembno, da sliši morebitne napake v delovanju strojev.

Pogoji dela:

Mlinar dela pretežno v zaprtih prostorih, pri prevzemu surovin pa občasno tudi zunaj. Delo opravlja stoje, obhode po mlinu opravi peš, da se obvaruje pred poškodbami nog in stopal, mora nositi ergonomsko oblikovano in nedrsno obutev. Pri delu se pripogiba, dviguje in prenaša različno težka bremena. Dela v zmernih klimatskih razmerah, ki so odvisne predvsem od letnega časa, v proizvodnih prostorih pa je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi delovanja strojev in naprav. Med delom s stroji je izpostavljen poškodbam, zato je pomembno, da uporablja zaščitna sredstva (delovno obleko, obutev, pokrivalo, zaščito sluha ter masko proti prahu) ter spoštuje predpise iz varstva pri delu in požarnega varstva.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različne stroje in naprave, kot so tehtnica, pnevmatski transporter, elektromagnet, aspirator, žitni čistilnik, črpalke, mlinski valji in sita ter pripomočke, ročna orodja, vozičke za notranji transport, merilne inštrumente in različne dokumente (prevzemnice, delovne liste, načrte itd.). Uporablja tudi računalnik, na katerem je nameščen sistem, namenjene krmiljenju strojev in naprav ter nadzoru kakovosti nad posameznimi tehnološkimi fazami. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima srednješolsko poklicno izobrazbo živilske smeri;
 • pozna zahteve za higiensko delo v živilski obratih. 
 • pozna zgradbo žitnih zrn, tehnološke lastnosti posameznih delov žitnih zrn;
 • pozna tehnologijo proizvodnje mlevskih izdelkov. 
Bela moka
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: