Metalurg

Odgovoren je a razvoj tehnologij.

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje zlitine; 
  • s poznavanjem lastnosti materialov, metalurško-procesnih tehnik, znanj o preoblikovanju materialov in o toplotni tehniki preoblikuje, predela, pridobi ter pripravi katerikoli material in ga naredi uporabnega za druge veje industrije;
  • kot univerzitetno izobraženi metalurg je odgovoren za razvoj tehnologij, tehnoloških nivojev, pogosto dela kot menedžer;
  • samostojno rešuje tehnološko problematiko proizvodnje, predlaga ter izvaja strateške in aplikativne razvojne naloge, nadzira ter analizira proizvodni in tehnološki proces, sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov;
  • vodi zahtevne projektne skupine, koordinira delo in pripravlja dokumentacijo za sistem zagotavljanja kakovosti, varstva okolja, varnosti in dela zaposlenih.

Osebnostne lastnosti:

Metalurg na različnih izobrazbenih stopnjah potrebuje veliko organiziranosti in vztrajnosti, poleg tega se zna prilagajati spremembam. Metalurg v razvoju mora biti izviren in samoiniciativen.

Pogoji dela:

Metalurg v proizvodnji mora dosledno upošteva navodila za varnost pri delu, saj lahko ob neprimernem ravnanju utrpi hude poškodbe. Delovno okolje je prilagojeno podjetju ali proizvodnji, v kateri metalurg dela, torej železarna ali livarna, in je lahko obremenjeno s hrupom, prahom, z vročino in mrazom. Inženirju metalurgije v pisarni ne grozijo nevarnosti, ko pa se odpravi v proizvodnjo, mora dosledno upoštevati navodila za varnost pri delu in uporabljati zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

V metalurgiji se uporabljajo različni materiali, kot so kovina, jeklo, aluminij, pesek in kobalt. Metalurg, ki dela v razvoju, uporablja računalnik, električne mikroskope in tehnološke načrte in dokumente, s pomočjo katerih razvije tehnološke načrte in skice. Metalurg v proizvodnji dela s talilnimi pečmi, valjarniškimi progami, livnimi napravami, kovaškimi stroji, livnimi farmami, peski in pečmi za toplotno obdelavo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo metalurške smeri. 
  • Ima znanja fizike, matematike in kemije. Pozna materiale in različne vplive nanje. 
  • Ima znanja metalografije, metalurško-procesne tehnike, tehnike za preoblikovanje materialov in toplotne tehnike. 
  • Je ročno spreten. Nima izraženih alergij na prah in različne materiale. 
Pozna materiale in različne vplive nanje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: