Kamnosek

Kamnosek

Kaj delavec običajno dela:

 • z orodjem in s stroji obdela katerokoli vrsto kamna v načrtovani izdelek; 
 • izdelani kamniti element vgradi in ga primerno zavaruje pred škodljivimi vplivi okolja;
 • kamen najprej grobo obdela, mu da osnovno obliko in s postopnim odvzemanjem materiala in vedno bolj fino obdelavo izdelek dokonča; 
 • izvaja razrez kamna (deloma avtomatiziran) in poliranje plošč;
 • vgrajuje in montira kamnoseške izdelke, izvaja nego vgrajenih elementov; 
 • transportira in skladišči elemente;
 • kot kamnosek mojster, ki obvlada zahtevna ročna kamnoseška dela, sodeluje pri restavratorskih posegih na spomeniško zaščiteni stavbni dediščini. 

Osebnostne lastnosti:

Kamnosek ima izražen interes za kamen in kamnoseško obrt. Kamen je material, ki zahteva skrbno obdelavo in veliko potrpežljivosti. Posameznih stopenj obdelave kamna ni mogoče preskočiti, zato mora biti kamnosek vztrajen in potrpežljiv. Kamnosek zna dobro opazovati in poslušati, da lahko pravočasno in skrbno odmeri moč udarcev ali delovanje stroja. 

Pogoji dela:

V sodobno opremljenih kamnoseških delavnicah so delavci izpostavljeni vlagi in hrupu, pred katerim se je treba zaščititi z uporabo ušesnih varoval. Zaradi uporabe vode pri skoraj vseh kamnoseških postopkih ni več nevarnosti nenehnega prašenja. Zelo hrupne stroje delavec upravlja iz zavarovane kabine. Pnevmatska orodja povzročajo tresljaje, zato lahko kamnosek z njimi dela le 4 ure na dan, da se izogne okvaram na sklepih. 

Delovni pripomočki:

Kamnosek uporablja pri svojem delu številna orodja in naprave. Pri pridobivanju kamna uporablja: vrtalne stroje, kline in kladiva za lomljenje kamna in pnevmatska orodja za grobo površinsko obdelavo robnikov. Pri ročni obdelavi kamna uporablja: kladiva, dleta, bruse, polirna sredstva, pnevmatska ročna orodja in merilna orodja. Pri obdelavi kamna uporablja: stroje za razrez blokov, stroje za površinsko obdelavo ter specialne stroje. Dokumentacija kamnoseka obsega načrte, delovne skice, delovne naloge, naročilnice in račune. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo kamnoseške smeri.
 • Dobro pozna lastnosti vseh vrst kamnin.
 • V praksi obvlada tradicionalne in sodobne kamnoseške metode in tehnike obdelave kamna.
 • Zna samostojno oblikovati in načrtovati manj zahtevne kamnoseške elemente.
 • Obvlada komunikacijske veščine. O izdelku in izbranem materialu se zna pogovoriti z naročnikom, zna mu svetovati.

Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: