Jamski vodnik

Oseba v jami s svetilko.

Kaj delavec običajno dela:

  • vodi obiskovalce v naravne in umetne jame, v katerih so poti urejene skozi podzemne rove;
  • obiskovalce razvrsti po skupinah glede na jezik, v katerem bodo poslušali razlago med vodenjem;
  • spremlja obiskovalce po oglednih poteh jam, jih seznani z značilnostmi jamskega sveta in še zlasti s posebnostmi jame, ki so jo prišli obiskat;
  • med potjo pazi na varnost in prijetno počutje obiskovalcev;
  • kadar vodi v jame, ki so v naravnem stanju (nimajo urejenih poti), oceni fizične in psihične sposobnosti obiskovalcev ter glede na to izbere ustrezno pot. Svetuje kakšno obutev, oblačila in opremo naj izberejo;
  • na težje prehodnih mestih v jami, kjer je potrebno preplezati oviro ali se splaziti v ožino, obiskovalcem pomaga pri varnem prehodu. 
     

Osebnostne lastnosti:

Jamski vodnik mora biti v dobri fizični kondiciji in imeti psihofizične sposobnosti za delo na višini ter zaprtih prostorih. Biti mora preudaren in umirjen, če grozi nevarnost ali se zgodi nesreča v jami. Imeti mora organizacijske sposobnosti, smisel za delo z ljudmi, biti komunikativen ter potrpežljiv. Njegovo delo je odgovorno, saj je varnost obiskovalcev odvisna od njegovega vodenja.

Pogoji dela:

Pogosteje dela ob koncih tedna, praznikih in še posebej med turistično sezono. Večino delovnega časa prebije v podzemlju, kjer kljub umetni razsvetljavi vlada poltema, temperatura zraka pa se giblje med 8 in 10 stopinj in je visoko nasičen z vlago. Posebno težavno za jamskega vodnika je nenehno prehajanje iz jamskega v zunanje okolje in nazaj. Prehod iz teme na močno svetlobo in z mraza na vročino je za organizem obremenjujoč. Te delovne okoliščine lahko povzročijo kronične prehlade ter težave z dihali in vidom. Vodnik za alternativni jamski turizem ima še bolj naporno delo, saj mora premagovati različne ovire v jami. Plazi se skozi ožine, spušča v brezna ali prečka podzemske vode. Pri tem je izpostavljen nevarnostim zlomov zaradi zdrsov ali padcev. V nekaterih jamah so vodniki izpostavljeni povečani koncentraciji radioaktivnih plinov, zato so za jamske vodnike v teh jamah obvezni letni zdravniški pregledi. V Sloveniji je redno zaposlenih nekaj deset jamskih vodnikov, večina le občasno v turistični sezoni.

Delovni pripomočki:

Jamski vodnik v urejenih turističnih jamah upravlja sisteme za razsvetljavo in pri razlagi večjim skupinam uporablja mikrofon. Za hitrejši prevoz obiskovalcev v jamah uporablja različna transportna sredstva. Jamski vodnik za alternativni jamski turizem uporablja jamarsko opremo. Obvezna je čelada s pripomočki za razsvetljavo, škornji in posebna oblačila, občasno tudi vrvi, vponke, plezalni pas in pripomočki za spuščanje in vzpenjanje po vrvi, neoprenska obleka in druga posebna jamarska oprema. Za orientacijo ima načrt jame, ob morebitnih poškodbah obiskovalcev si pomaga z opremo za prvo pomoč.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima katerokoli srednješolsko raven izobrazbe, saj za opravljanje poklica ni predpisana določena javno veljavna izobrazba. Podjetja v večjih jamah občasno organizirajo interne tečaje za usposabljanje novih vodnikov.
  • Ima poglobljeno znanje o jami, po kateri vodi obiskovalce. Poznati mora osnove krasoslovja (veda o nastanku krasa in kraških jam), speleometeorologije (veda o jamski klimi), speleobiologije (veda o jamski favni) in osnove zgodovine jamarstva. 
Skupina ljudi v jami ob odprtini.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: